Živý rozhovor Vedomie a Osobnosť. Od vopred mŕtveho k večne Živému (textová verzia v redakcii Anastasie Novych)

Follow rss

Živý rozhovor Vedomie a Osobnosť. Od vopred mŕtveho k večne Živému (textová verzia v redakcii Anastasie Novych) 

Živý rozhovor SK celý

Živý rozhovor - stránky 187-198

T: A ľudia, ktorí sa dajú na cestu skutočného slúženia? IM: A ľudia, ktorí sa dajú na cestu slúženia, skutočného slúženia, veď oni nikdy nepoužívajú tieto sily pre seba. Pre seba prečo, niečo potrebujú? Ak potrebujú chlieb, pôjdu, zarobia si na ten chlieb. Potrebujú oblečenie – zarobia na to oblečenie. V trojrozmernosti je naše telo ten samotný stroj, ktorý musí fungovať a sám seba obsluhovať. 

Živý rozhovor - stránky 177-187

T: Chcela by som sa stručne dotknúť témy zmenených stavov vedomia... K dnešnému dňu sa vo svete nahromadil veľký počet klinických aj experimentálnych materiálov týkajúcich sa zmenených stavov vedomia. A je už zrejmé, že človek denne žije a prebýva v rôznych stavoch vedomia.

Živý rozhovor - stránky 166-177

T: To je veľmi zaujímavá a dôležitá informácia. A ty chápeš, ako šablónovito bude reagovať vedomie ľudí na to všetko. Veď, čo zvyčajne robí vedomie? Reaguje šablónovito, návalom kritiky a emocionálneho pobúrenia na všetko, čo je preň nové, čo preň samotné nie je výhodné. Len aby sa nezrútila jeho vláda nad človekom. Okrem toho je veľmi agresívne vo vzťahu ku všetkému Duchovnému. A dokonca aj keď si ľudia  vypočujú tieto Znalosti, vedomie ich bude atakovať.

Živý rozhovor - stránky 155-166

T: Igor Michajlovič, aby sa uľahčilo človeku práve pochopenie seba, pochopenie svojich stavov: ako seba vníma vedomie a ako seba vníma Osobnosť? IM: Ľudské vedomie seba vždy vníma ako ohraničené "Ja", ako niečo oddelené. Ako seba vníma človek – "Ja"? Ja, moje ja ... To je všetko. A je to také zapuzdrené, uzavreté. Ale keď seba vníma Osobnosť, vníma sa ako nekonečnosť a súčasť celku. To je tiež zaujímavý moment.

Živý rozhovor - stránky 142-155

V: Mechanizmus nefungoval, preto nemá zmysel znova spúšťať  rovnaký mechanizmus, ktorý nefunguje. Len čo sme si to všimli – koniec, systém nemá krmivo, ak mu človek nevenuje pozornosť. Buď  vyriešil situáciu s humorom, alebo s človekom našli spoločnú reč a urovnali to. To je všetko. Nevyšlo to...  Raz – a koniec, systém ustúpil. Keď sa zapojí vedomie, začne sem-tam podsúvať hodnotenie: „Tento je divný a tamten to robí zle. A ten je celkovo akýsi hlúpy... “, alebo ešte niečo iné. Potichu, jemne, úlisne zalieza, ako podliak. A tak postupne odvádza týmto smerom.

Živý rozhovor - stránky 131-142

IM: Svet je rozmanitý, ale šablón má systém veľmi málo. Čo teda v skutočnosti znamená "systém útočí"? Prichádzajú myšlienky, prichádzajú všelijaké rozptýlenia (doslova jedny a tie isté), veď sú šablónovité, správne? Ale praktické príklady – to je zaujímavé...

Živý rozhovor - stránky 120-131

T: Igor Michajlovič, keď ste nám prvýkrát povedali o prvotnom a druhotnom vedomí, tak toto pochopenie veľmi pomohlo v dennej praxi, v práci na sebe, v hlbšom porozumení toho, ako funguje tento mechanizmus autogénneho tréningu, meditácie a vôbec, nakoľko sa od nich líši duchovná praktika. Hoci sme sa už na začiatku relácie zmieňovali o týchto nástrojoch, no nemohli by ste rozvinúť pochopenie práce s týmito nástrojmi vo svetle znalostí o prvotnom a druhotnom vedomí?

Živý rozhovor - stránky 107-119

T: Igor Michajlovič, spomínali ste, dotýkajúc sa otázky celosvetového sprisahania, že existujú štruktúry žrecov, ktoré už zďaleka nie jedno storočie snívajú o deviatom dni. IM: Čo je to 9. deň? Sen systému o deviatom dni práve hovorí o tom, že ak na ôsmy deň do ľudského tela, ako do nádoby, nevstúpi Duša, nádoba zostane prázdna, tak na deviaty deň už ona vstúpiť nedokáže.  A systém vytvorí a rozvinie v tomto neplnohodnotnom človeku to, čo systém nazýva "boh" – nesmrteľnú, hmotne prejavenú bytosť, ktorá bude silou rovná Bohu (to znamená, že dokáže vytvárať ďalšie ilúzie a udržiavať ich donekonečna), alebo antiboh, povedzme tak. 

Živý rozhovor - stránky 96-107

IM: Neraz sme hovorili o tom, že vedomie ako súčasť systému vždy nanucuje, je aktívne, núti, nalieha, pokúša. Ale Duchovný Svet – on jednoducho je. Človeku sa stačí upokojiť, odvrátiť sa od myšlienok a on už chápe, že môže svoje myšlienky pozorovať. A ten, kto pozoruje – to je práve Osobnosť. A keď začne z pozície tohto pozorovateľa ako Osobnosť vkladať silu pozornosti v Duchovný Svet, teda v pocitové vnímanie toho, čo sa nachádza za hranou tejto trojrozmernosti, ešte lepšie začína vidieť, ako sa ho myšlienky snažia ovládať, ako ním manipulujú.

Živý rozhovor - stránky 85-96

IM: Áno, ľudia nerozumejú a je to podmienené intenzívnym rozvojom psychológie, filozofie, rôznych náboženských prúdov a smerov, ktoré posilnili pozíciu nášho vedomia. A u súčasného človeka je Osobnosť v menej priaznivej pozícii, ako napríklad u človeka, ktorý žil aspoň pred tisíc rokmi. Prečo? Pretože je príliš silný informačný tok, príliš veľa návrhov, ktoré odvádzajú na rôzne strany.  A Osobnosť sa jednoducho zamotáva, ale vedomie je aktívne. Systém je aktívny. Bol vždy aktívny, ale teraz je ešte aj dobre vyzbrojený. Je vyzbrojený svojimi písmami, ktoré vytváral. Je vyzbrojený modernými technológiami, nielen knihami ako predtým, ale internetom, televíziou a všetkým ostatným. A Osobnosť sa nachádza v takej menej výhodnej pozícii, ako vedomie. Preto sa vlastne toto obdobie  volá – obdobie Križovatky alebo obdobie ľudskej voľby, po ktorej ceste ísť.

Recommended Book

AllatRa Book download