Živý rozhovor Vedomie a Osobnosť. Od vopred mŕtveho k večne Živému (textová verzia v redakcii Anastasie Novych)

Follow rss

Živý rozhovor Vedomie a Osobnosť. Od vopred mŕtveho k večne Živému (textová verzia v redakcii Anastasie Novych) 

Živý rozhovor SK celý


Živý rozhovor - stránky 187-198

T: A ľudia, ktorí sa dajú na cestu skutočného slúženia? IM: A ľudia, ktorí sa dajú na cestu slúženia, skutočného slúženia, veď oni nikdy nepoužívajú tieto sily pre seba. Pre seba prečo, niečo potrebujú? Ak potrebujú chlieb, pôjdu, zarobia si na ten chlieb. Potrebujú oblečenie – zarobia na to oblečenie. V trojrozmernosti je naše telo ten samotný stroj, ktorý musí fungovať a sám seba obsluhovať. 

Živý rozhovor - stránky 177-187

T: Chcela by som sa stručne dotknúť témy zmenených stavov vedomia... K dnešnému dňu sa vo svete nahromadil veľký počet klinických aj experimentálnych materiálov týkajúcich sa zmenených stavov vedomia. A je už zrejmé, že človek denne žije a prebýva v rôznych stavoch vedomia.

Živý rozhovor - stránky 166-177

T: To je veľmi zaujímavá a dôležitá informácia. A ty chápeš, ako šablónovito bude reagovať vedomie ľudí na to všetko. Veď, čo zvyčajne robí vedomie? Reaguje šablónovito, návalom kritiky a emocionálneho pobúrenia na všetko, čo je preň nové, čo preň samotné nie je výhodné. Len aby sa nezrútila jeho vláda nad človekom. Okrem toho je veľmi agresívne vo vzťahu ku všetkému Duchovnému. A dokonca aj keď si ľudia  vypočujú tieto Znalosti, vedomie ich bude atakovať.

Živý rozhovor - stránky 155-166

T: Igor Michajlovič, aby sa uľahčilo človeku práve pochopenie seba, pochopenie svojich stavov: ako seba vníma vedomie a ako seba vníma Osobnosť? IM: Ľudské vedomie seba vždy vníma ako ohraničené "Ja", ako niečo oddelené. Ako seba vníma človek – "Ja"? Ja, moje ja ... To je všetko. A je to také zapuzdrené, uzavreté. Ale keď seba vníma Osobnosť, vníma sa ako nekonečnosť a súčasť celku. To je tiež zaujímavý moment.

Živý rozhovor - stránky 142-155

V: Mechanizmus nefungoval, preto nemá zmysel znova spúšťať  rovnaký mechanizmus, ktorý nefunguje. Len čo sme si to všimli – koniec, systém nemá krmivo, ak mu človek nevenuje pozornosť. Buď  vyriešil situáciu s humorom, alebo s človekom našli spoločnú reč a urovnali to. To je všetko. Nevyšlo to...  Raz – a koniec, systém ustúpil. Keď sa zapojí vedomie, začne sem-tam podsúvať hodnotenie: „Tento je divný a tamten to robí zle. A ten je celkovo akýsi hlúpy... “, alebo ešte niečo iné. Potichu, jemne, úlisne zalieza, ako podliak. A tak postupne odvádza týmto smerom.

Živý rozhovor - stránky 131-142

IM: Svet je rozmanitý, ale šablón má systém veľmi málo. Čo teda v skutočnosti znamená "systém útočí"? Prichádzajú myšlienky, prichádzajú všelijaké rozptýlenia (doslova jedny a tie isté), veď sú šablónovité, správne? Ale praktické príklady – to je zaujímavé...

Živý rozhovor - stránky 120-131

T: Igor Michajlovič, keď ste nám prvýkrát povedali o prvotnom a druhotnom vedomí, tak toto pochopenie veľmi pomohlo v dennej praxi, v práci na sebe, v hlbšom porozumení toho, ako funguje tento mechanizmus autogénneho tréningu, meditácie a vôbec, nakoľko sa od nich líši duchovná praktika. Hoci sme sa už na začiatku relácie zmieňovali o týchto nástrojoch, no nemohli by ste rozvinúť pochopenie práce s týmito nástrojmi vo svetle znalostí o prvotnom a druhotnom vedomí?

Živý rozhovor - stránky 107-119

T: Igor Michajlovič, spomínali ste, dotýkajúc sa otázky celosvetového sprisahania, že existujú štruktúry žrecov, ktoré už zďaleka nie jedno storočie snívajú o deviatom dni. IM: Čo je to 9. deň? Sen systému o deviatom dni práve hovorí o tom, že ak na ôsmy deň do ľudského tela, ako do nádoby, nevstúpi Duša, nádoba zostane prázdna, tak na deviaty deň už ona vstúpiť nedokáže.  A systém vytvorí a rozvinie v tomto neplnohodnotnom človeku to, čo systém nazýva "boh" – nesmrteľnú, hmotne prejavenú bytosť, ktorá bude silou rovná Bohu (to znamená, že dokáže vytvárať ďalšie ilúzie a udržiavať ich donekonečna), alebo antiboh, povedzme tak. 

Živý rozhovor - stránky 96-107

IM: Neraz sme hovorili o tom, že vedomie ako súčasť systému vždy nanucuje, je aktívne, núti, nalieha, pokúša. Ale Duchovný Svet – on jednoducho je. Človeku sa stačí upokojiť, odvrátiť sa od myšlienok a on už chápe, že môže svoje myšlienky pozorovať. A ten, kto pozoruje – to je práve Osobnosť. A keď začne z pozície tohto pozorovateľa ako Osobnosť vkladať silu pozornosti v Duchovný Svet, teda v pocitové vnímanie toho, čo sa nachádza za hranou tejto trojrozmernosti, ešte lepšie začína vidieť, ako sa ho myšlienky snažia ovládať, ako ním manipulujú.

Živý rozhovor - stránky 85-96

IM: Áno, ľudia nerozumejú a je to podmienené intenzívnym rozvojom psychológie, filozofie, rôznych náboženských prúdov a smerov, ktoré posilnili pozíciu nášho vedomia. A u súčasného človeka je Osobnosť v menej priaznivej pozícii, ako napríklad u človeka, ktorý žil aspoň pred tisíc rokmi. Prečo? Pretože je príliš silný informačný tok, príliš veľa návrhov, ktoré odvádzajú na rôzne strany.  A Osobnosť sa jednoducho zamotáva, ale vedomie je aktívne. Systém je aktívny. Bol vždy aktívny, ale teraz je ešte aj dobre vyzbrojený. Je vyzbrojený svojimi písmami, ktoré vytváral. Je vyzbrojený modernými technológiami, nielen knihami ako predtým, ale internetom, televíziou a všetkým ostatným. A Osobnosť sa nachádza v takej menej výhodnej pozícii, ako vedomie. Preto sa vlastne toto obdobie  volá – obdobie Križovatky alebo obdobie ľudskej voľby, po ktorej ceste ísť.

Živý rozhovor - stránky 73-85

T: Igor Michajlovič, pre veľmi mnohých ľudí je krajne dôležitá otázka, čo znamená "Boh stvoril človeka podľa obrazu a podoby Svojej"? IM: Je to zaujímavá otázka. Mnohých znepokojuje, čo znamená podľa obrazu a podoby. Myslím, že pre  hlbšie  porozumenie je lepšie trochu sa dotknúť napríklad Biblie, Starého Zákona, knihy Genezis, jej prvej kapitoly, v ktorej sa hovorí, ako po oddelení Svetla od Tmy, po stvorení sveta, sa Boh rozhodol stvoriť človeka. A ako vieme, stalo sa to šiesty deň tvorenia: "A Boh povedal: stvoríme človeka podľa obrazu Nášho a podľa podoby Našej". Je tam ešte veľmi zaujímavá zmienka, že stvoril Boh človeka na  obraz Svoj, stvoril muža a ženu. A tu vzniká otázka, čo znamená "podľa obrazu a podoby Našej"? Už sme neraz nastoľovali túto otázku v diskusiách aj v iných reláciách, pretože mnohí si vykladajú doslovne, že človek je stvorený podľa obrazu a podoby Božej. A tu je taký nesúlad, ako vždy, vo vedomí.  "Boh stvoril podľa obrazu a podoby Svojej" – vedomie vníma seba ako obraz a podobu Boha.

Živý rozhovor - stránky 62-73

IM: Ak chceš vedieť, o čom premýšľa systém, pozri sa pozorne, o čom rozmýšľaš ty. Všetko je jednoduché. Ž: Iba byť čestný sám pred sebou. IM: Správne. Hovorí sa: "Umelá inteligencia, umelá inteligencia..." A čo je zač naše vedomie? Práve naše vedomie je tá istá umelá inteligencia. To, o čo sa súčasní vedci usilujú, je už pradávno vytvorené. Prečo je náš intelekt umelý? No pretože tento svet nevznikol celkom tak, ako nám napríklad rozpráva súčasná astrofyzika: že sa zrodil z bodu, došlo k Veľkému tresku, vytvorila sa hmota a podobne. V skutočnosti je všetko oveľa jednoduchšie aj zložitejšie. Zložitejšie pre chápanie súčasnej vedy. A  jednoduchšie, pretože v skutočnosti je všetko jednoduchšie.

Živý rozhovor - stránky 51-62

IM: Pochybnosti, obavy – to všetko vždy pochádza z vedomia. Veď vedomie nevníma duchovno. Prečo ho priťahuje mágia? To je niečo, čo presahuje rámec chápania vedomia: "tu sa to prejavilo, tak sa to stalo" a podobne. Skutočná mágia sa prejavuje úplne iným spôsobom a pre vedomie je prakticky neviditeľná. A vedomie ju vníma ako prirodzené procesy. To je skutočná mágia.

Živý rozhovor - stránky 40-51

IM: To je dobrá otázka: "Čo ľudia nevidia?" Ľudia nevidia nič. V skutočnosti, ak vezmeme človeka ako Osobnosť, ako diváka, ktorý je prítomný v divadle života, tak človek nevidí hlavnú vec. Ľudia nevidia, že oni sú Osobnosť. A ľudia nevidia a nechápu, že sa naozaj môžu stať nesmrteľnými. Nevidia a nechápu elementárnu vec – kvôli čomu sú tu, teda to najjednoduchšie – v čom je zmysel ich existencie.

Živý rozhovor - stránky 28-40

Duchovné videnie – to je práve videnie skutočnosti. Ale teraz, keď sa to pokúšam vysvetliť, môžem znovu ľudí len zmiasť. Pretože vedomie (predstavivosť, halucinácie vedomia) vždy vykresľuje v  obvyklých formách – v tých, ktoré si môžeme predstaviť, v tých, ktoré vidíme. Len nahliadni do vedomia, mnohé ti ukáže. Ale ako je možné uvidieť prejav Svätého Ducha, anjela, či niečoho iného? Len vnútornými očami. Ale ony neukážu trojrozmerné obrázky.

Živý rozhovor - stránky 17-28

Vo všeobecnosti je v duchovných praktikách rôznych náboženstiev venovaná osobitná pozornosť  téme zbavovania sa iluzórnych obrazov.

Živý rozhovor - stránky 11-17

IM: ...Kto je proti? Vedomie je proti. Už sme hovorili, že vedomie je vždy proti všetkému, čo je spojené s iným svetom, myslí sa tým so Svetom Božským. Prečo? Pretože vedomiu je tam cesta uzavretá a preň je to strašné, preto vznikajú také problémy.

Živý rozhovor - stránky 5-10

IM: Nič sa nemení...  aspoň v metódach, ktorými systém pôsobí na ľudí cez ich vedomie. S čím sa stretávali Proroci? V prvom rade s nepochopením ľudí, vyžadovaním od nich mágie a všemožných zázrakov v tomto svete pre potvrdenie toho, že sú Proroci. Neviera, nespokojnosť, posmešky, všelijaké urážky až do otvoreného odporu – to je to, čo museli Proroci prežívať nielen od tých, ktorí mali moc, ale aj od obyčajných ľudí.

Živý rozhovor - stránky 1-4

Vo svete nás učia len rozumu, pamäti, vedomostiam a logike. Ale pri poznávaní Pravdy je nutné osvojenie si vyššieho stupňa sebazdokonaľovania, uvedomenia a chápania tých hlbokých pocitov, ktoré vychádzajú z duše. Veď duchovná skúsenosť sa nachádza za hranicami rozumu...

Recommended Book

AllatRa Book download