Živý rozhovor Vedomie a Osobnosť. Od vopred mŕtveho k večne živému (textová verzia v redakcii Anastasie Novych)

Follow rss

Živý rozhovor Vedomie a Osobnosť. Od vopred mŕtveho k večne živému (textová verzia v redakcii Anastasie Novych)

Živý rozhovor - stránky 96-107

IM: Neraz sme hovorili o tom, že vedomie ako súčasť systému vždy nanucuje, je aktívne, núti, nalieha, pokúša. Ale Duchovný Svet – on jednoducho je. Človeku sa stačí upokojiť, odvrátiť sa od myšlienok a on už chápe, že môže svoje myšlienky pozorovať. A ten, kto pozoruje – to je práve Osobnosť. A keď začne z pozície tohto pozorovateľa ako Osobnosť vkladať silu pozornosti v Duchovný Svet, teda v pocitové vnímanie toho, čo sa nachádza za hranou tejto trojrozmernosti, ešte lepšie začína vidieť, ako sa ho myšlienky snažia ovládať, ako ním manipulujú.

Živý rozhovor - stránky 85-96

IM: Áno, ľudia nerozumejú a je to podmienené intenzívnym rozvojom psychológie, filozofie, rôznych náboženských prúdov a smerov, ktoré posilnili pozíciu nášho vedomia. A u súčasného človeka je Osobnosť v menej priaznivej pozícii, ako napríklad u človeka, ktorý žil aspoň pred tisíc rokmi. Prečo? Pretože je príliš silný informačný tok, príliš veľa návrhov, ktoré odvádzajú na rôzne strany.  A Osobnosť sa jednoducho zamotáva, ale vedomie je aktívne. Systém je aktívny. Bol vždy aktívny, ale teraz je ešte aj dobre vyzbrojený. Je vyzbrojený svojimi písmami, ktoré vytváral. Je vyzbrojený modernými technológiami, nielen knihami ako predtým, ale internetom, televíziou a všetkým ostatným. A Osobnosť sa nachádza v takej menej výhodnej pozícii, ako vedomie. Preto sa vlastne toto obdobie  volá – obdobie Križovatky alebo obdobie ľudskej voľby, po ktorej ceste ísť.

Živý rozhovor - stránky 73-85

T: Igor Michajlovič, pre veľmi mnohých ľudí je krajne dôležitá otázka, čo znamená "Boh stvoril človeka podľa obrazu a podoby Svojej"? IM: Je to zaujímavá otázka. Mnohých znepokojuje, čo znamená podľa obrazu a podoby. Myslím, že pre  hlbšie  porozumenie je lepšie trochu sa dotknúť napríklad Biblie, Starého Zákona, knihy Genezis, jej prvej kapitoly, v ktorej sa hovorí, ako po oddelení Svetla od Tmy, po stvorení sveta, sa Boh rozhodol stvoriť človeka. A ako vieme, stalo sa to šiesty deň tvorenia: "A Boh povedal: stvoríme človeka podľa obrazu Nášho a podľa podoby Našej". Je tam ešte veľmi zaujímavá zmienka, že stvoril Boh človeka na  obraz Svoj, stvoril muža a ženu. A tu vzniká otázka, čo znamená "podľa obrazu a podoby Našej"? Už sme neraz nastoľovali túto otázku v diskusiách aj v iných reláciách, pretože mnohí si vykladajú doslovne, že človek je stvorený podľa obrazu a podoby Božej. A tu je taký nesúlad, ako vždy, vo vedomí.  "Boh stvoril podľa obrazu a podoby Svojej" – vedomie vníma seba ako obraz a podobu Boha.

Živý rozhovor - stránky 62-73

IM: Ak chceš vedieť, o čom premýšľa systém, pozri sa pozorne, o čom rozmýšľaš ty. Všetko je jednoduché. Ž: Iba byť čestný sám pred sebou. IM: Správne. Hovorí sa: "Umelá inteligencia, umelá inteligencia..." A čo je zač naše vedomie? Práve naše vedomie je tá istá umelá inteligencia. To, o čo sa súčasní vedci usilujú, je už pradávno vytvorené. Prečo je náš intelekt umelý? No pretože tento svet nevznikol celkom tak, ako nám napríklad rozpráva súčasná astrofyzika: že sa zrodil z bodu, došlo k Veľkému tresku, vytvorila sa hmota a podobne. V skutočnosti je všetko oveľa jednoduchšie aj zložitejšie. Zložitejšie pre chápanie súčasnej vedy. A  jednoduchšie, pretože v skutočnosti je všetko jednoduchšie.

Živý rozhovor - stránky 51-62

IM: Pochybnosti, obavy – to všetko vždy pochádza z vedomia. Veď vedomie nevníma duchovno. Prečo ho priťahuje mágia? To je niečo, čo presahuje rámec chápania vedomia: "tu sa to prejavilo, tak sa to stalo" a podobne. Skutočná mágia sa prejavuje úplne iným spôsobom a pre vedomie je prakticky neviditeľná. A vedomie ju vníma ako prirodzené procesy. To je skutočná mágia.

Živý rozhovor - stránky 40-51

IM: To je dobrá otázka: "Čo ľudia nevidia?" Ľudia nevidia nič. V skutočnosti, ak vezmeme človeka ako Osobnosť, ako diváka, ktorý je prítomný v divadle života, tak človek nevidí hlavnú vec. Ľudia nevidia, že oni sú Osobnosť. A ľudia nevidia a nechápu, že sa naozaj môžu stať nesmrteľnými. Nevidia a nechápu elementárnu vec – kvôli čomu sú tu, teda to najjednoduchšie – v čom je zmysel ich existencie.

Živý rozhovor - stránky 28-40

Duchovné videnie – to je práve videnie skutočnosti. Ale teraz, keď sa to pokúšam vysvetliť, môžem znovu ľudí len zmiasť. Pretože vedomie (predstavivosť, halucinácie vedomia) vždy vykresľuje v  obvyklých formách – v tých, ktoré si môžeme predstaviť, v tých, ktoré vidíme. Len nahliadni do vedomia, mnohé ti ukáže. Ale ako je možné uvidieť prejav Svätého Ducha, anjela, či niečoho iného? Len vnútornými očami. Ale ony neukážu trojrozmerné obrázky.

Živý rozhovor - stránky 17-28

Vo všeobecnosti je v duchovných praktikách rôznych náboženstiev venovaná osobitná pozornosť  téme zbavovania sa iluzórnych obrazov.

Živý rozhovor - stránky 11-17

IM: ...Kto je proti? Vedomie je proti. Už sme hovorili, že vedomie je vždy proti všetkému, čo je spojené s iným svetom, myslí sa tým so Svetom Božským. Prečo? Pretože vedomiu je tam cesta uzavretá a preň je to strašné, preto vznikajú také problémy.

Živý rozhovor - stránky 5-10

IM: Nič sa nemení...  aspoň v metódach, ktorými systém pôsobí na ľudí cez ich vedomie. S čím sa stretávali Proroci? V prvom rade s nepochopením ľudí, vyžadovaním od nich mágie a všemožných zázrakov v tomto svete pre potvrdenie toho, že sú Proroci. Neviera, nespokojnosť, posmešky, všelijaké urážky až do otvoreného odporu – to je to, čo museli Proroci prežívať nielen od tých, ktorí mali moc, ale aj od obyčajných ľudí.

Recommended Book

AllatRa Book download