Živý rozhovor Vedomie a Osobnosť. Od vopred mŕtveho k večne živému (textová verzia v redakcii Anastasie Novych)

Follow rss

Živý rozhovor Vedomie a Osobnosť. Od vopred mŕtveho k večne živému (textová verzia v redakcii Anastasie Novych)

Živý rozhovor - stránky 17-28

Vo všeobecnosti je v duchovných praktikách rôznych náboženstiev venovaná osobitná pozornosť  téme zbavovania sa iluzórnych obrazov.

Živý rozhovor - stránky 11-17

IM: ...Kto je proti? Vedomie je proti. Už sme hovorili, že vedomie je vždy proti všetkému, čo je spojené s iným svetom, myslí sa tým so Svetom Božským. Prečo? Pretože vedomiu je tam cesta uzavretá a preň je to strašné, preto vznikajú také problémy.

Živý rozhovor - stránky 5-10

IM: Nič sa nemení...  aspoň v metódach, ktorými systém pôsobí na ľudí cez ich vedomie. S čím sa stretávali Proroci? V prvom rade s nepochopením ľudí, vyžadovaním od nich mágie a všemožných zázrakov v tomto svete pre potvrdenie toho, že sú Proroci. Neviera, nespokojnosť, posmešky, všelijaké urážky až do otvoreného odporu – to je to, čo museli Proroci prežívať nielen od tých, ktorí mali moc, ale aj od obyčajných ľudí.

Živý rozhovor - stránky 1-4

Vo svete nás učia len rozumu, pamäti, vedomostiam a logike. Ale pri poznávaní Pravdy je nutné osvojenie si vyššieho stupňa sebazdokonaľovania, uvedomenia a chápania tých hlbokých pocitov, ktoré vychádzajú z duše. Veď duchovná skúsenosť sa nachádza za hranicami rozumu...

Recommended Book

AllatRa Book download