Conversație vie DE LA INEVITABIL MORT LA VEȘNIC VIU. CONȘTIENTUL ȘI PERSONALITATEA

Follow rss

Textul emisiunii ”Conștientul și Personalitatea. De la inevitabil mort la veșnic viu” sub redacția Anastasiei Novîh.


Conversație vie paginile 73-85

T: Igor Mihailovici, pentru foarte mulți oameni este nespus de importantă întrebarea ce înseamnă „Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea Sa”? IM: Întrebarea este interesantă. Pe mulți îi preocupă ce înseamnă după chip și asemănare. Pentru o înțelegere mai profundă, eu cred că e mai bine să analizăm puțin, spre exemplu, Biblia, Vechiul Testament, cartea Genezei, capitolul întâi al acesteia, în care se vorbește despre faptul cum după separarea Luminii de Întuneric, după crearea lumii, Dumnezeu a hotărât să creeze omul. Și după cum noi știm, aceasta s-a întâmplat în a șasea zi de facere: „Și a zis Dumnezeu: să facem omul după chipul Nostru și după asemănarea Noastră”. Mai atestăm acolo o mențiune foarte interesantă precum că  Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său, a creat bărbatul și femeia. Și iată aici apare întrebarea: Ce înseamnă „după chipul și asemănarea Sa?”

Conversație vie paginile 62-73

T: Igor Mihailovici, aceste Cunoștințe, pe care le-ați relatat despre sistem, cunoștințele de la Observatorul din afara sistemului sunt foarte prețioase. Și în legătură cu aceasta, înțelegi cât de mult sistemul deviază atenția civilizației umane spre labirinturile sale, tot mai mult îndepărtează omenirea de la scopul primordial al existenței – de la dezvoltarea spirituală. Iată un exemplu simplu din primatologia menționată: când oamenii, considerând că cel mai valoros în ei este rațiunea, intelectul, fără a examina natura provenienței propriilor gânduri, încercau să învețe maimuța a gândi. Însă mai departe de natura primatului, adică de intelectul primitiv, procesul a stagnat. Iar acum se fac tentative de a învăța mașina să gândească, adică să fie creată o astfel de inteligență artificială autodidactă, așa o rațiune care ar imita procesele psihice ale omului și ar simula comportamentul intelectual, am putea spune, chiar ar depăși omul.

Conversație vie paginile 51-62

T: Adică atunci când omul devine participant al acestor jocuri iluzorii ale conștientului, atunci în el însăși vor fi prezente și îndoielile, și fricile... IM: Îndoielile, fricile – acestea toate întotdeauna vin de la conștient. Or, conștientul nu percepe spiritualul. De ce îl atrage magia? 

Conversație vie paginile 40-51

T: Igor Mihailovici, dar ce nu văd oamenii? Ce se întâmplă, totuși, la nivel global cu ei? IM: Aceasta este o întrebare bună:”Ce nu văd oamenii?” Oamenii nu văd nimic. De fapt, dacă ne referim la om ca Personalitate, ca spectator care este prezent în teatrul vieții, atunci omul nu vede cel mai important lucru. Oamenii nu văd faptul că ei sunt Personalitate. Și oamenii nu văd și nu înțeleg faptul că ei, într-adevăr, pot deveni nemuritori. Ei nu văd și nu înțeleg elementarul - pentru ce sunt aici, cea mai simplă întrebare – care este sensul existenței lor.

Conversație vie paginile 28-40

T: Igor Mihailovici, ați vorbit anume despre manifestările Maicii Domnului, ale îngerilor etc. Oamenii se întreabă: ”Prin ce se deosebește vederea spirituală de plăsmuirea imaginației lor? Ce este vederea spirituală?” IM: Vederea spirituală este anume vederea realității. Și iată acum, încercând să explic aceasta, aș putea ușor să induc oamenii în eroare. Deoarece conștientul (imaginația, halucinația conștientului) mereu conturează în forme obișnuite: în acele în care ne putem imagina, în acele pe care le vedem.  Aruncă o privire în conștient, acesta îți va arăta multe. Dar cum poți vedea manifestarea Sfântului Duh, a îngerului sau altceva? Numai prin ochii lăuntrici. Însă ei nu-ți vor arăta o imagine tridimensională.

Conversație vie paginile 17-28

I.M: În general, în practicile spirituale ale diferitor religii este acordată o atenție deosebită subiectului privind eliberarea de imaginile iluzorii. Cu alte cuvinte, atât în creştinism, în islamism, în budism, cât şi în religiile străvechi, se menţiona în mod special că nu trebuie să existe niciun fel de imagini, avându-se în vedere cele tridimensionale, în special în practicile spirituale.

Conversație vie paginile 11-17

IM: ...Cine se opune? Conștientul se opune. Noi deja am discutat,  conștientul întotdeauna se opune la tot ce este legat de altă lume, se are în vedere Lumea Divină.  De ce? Fiindcă conștientului îi este închisă calea încolo și pentru el acest lucru este înfricoșător, de aceea și apar asemenea probleme.

Conversație vie paginile 1-4

În lume, nouă ne dezvoltă doar mintea, memoria și logica. Însă în cunoașterea Adevărului este  necesară asimilarea celui mai elevat nivel de autoperfecționare, conștientizare și percepere a acelor simțiri profunde care provin de la Suflet. Căci experiența spirituală se află în afara limitelor minții…

Recommended Book

AllatRa Book download