Conversație vie DE LA INEVITABIL MORT LA VEȘNIC VIU. CONȘTIENTUL ȘI PERSONALITATEA

Follow rss

Textul emisiunii ”Conștientul și Personalitatea. De la inevitabil mort la veșnic viu” sub redacția Anastasiei Novîh.

Conversație vie paginile 28-40

T: Igor Mihailovici, ați vorbit anume despre manifestările Maicii Domnului, ale îngerilor etc. Omenii se întreabă: ”Prin ce se deosebește vederea spirituală de plăsmuirea imaginației lor? Ce este vederea spirituală?” IM: Vederea spirituală este anume vederea realității. Și iată acum, încercând să explic aceasta, aș putea ușor să induc oamenii în eroare. Deoarece conștientul (imaginația, halucinația conștientului) mereu conturează în forme obișnuite: în acele în care ne putem imagina, în acele pe care le vedem.  Aruncă o privire în conștient, acesta îți va arăta multe. Dar cum poți vedea manifestarea Sfântului Duh, a îngerului sau altceva? Numai prin ochii lăuntrici. Însă ei nu-ți vor arăta o imagine tridimensională.

Conversație vie paginile 17-28

I.M: În general, în practicile spirituale ale diferitor religii este acordată o atenție deosebită subiectului privind eliberarea de imaginile iluzorii. Cu alte cuvinte, atât în creştinism, în islamism, în budism, cât şi în religiile străvechi, se menţiona în mod special că nu trebuie să existe niciun fel de imagini, avându-se în vedere cele tridimensionale, în special în practicile spirituale.

Conversație vie paginile 11-17

IM: ...Cine se opune? Conștientul se opune. Noi deja am discutat,  conștientul întotdeauna se opune la tot ce este legat de altă lume, se are în vedere Lumea Divină.  De ce? Fiindcă conștientului îi este închisă calea încolo și pentru el acest lucru este înfricoșător, de aceea și apar asemenea probleme.

Conversație vie paginile 1-4

În lume, nouă ne dezvoltă doar mintea, memoria și logica. Însă în cunoașterea Adevărului este  necesară asimilarea celui mai elevat nivel de autoperfecționare, conștientizare și percepere a acelor simțiri profunde care provin de la Suflet. Căci experiența spirituală se află în afara limitelor minții…

Recommended Book

AllatRa Book download