Dzīva saruna NO SĀKOTNĒJI MIRSTĪGA UZ MŪŽĪGI DZĪVO APZIŅA UN PERSONĪBA

Follow rss

Pārraides “Apziņa un Personība. No sākotnēji mirstīga uz mūžīgu Dzīvo” teksts ar Anastasijas Novih redakciju.

Dzīva saruna lapas 40-51

T: Igor Mihailovič, ko neredz cilvēki? Kas vispār globāli notiek ar viņiem? IM: Labs jautājums: “Ko neredz cilvēki?” Visu neredz cilvēki. Patiesībā, ja mēs aplūkojam cilvēku kā Personību, kā skatītāju, kurš piedalās dzīves teātrī, tad cilvēks neredz galveno. Ļaudis neredz to, ka viņi ir Personības. Un ļaudis neredz un nesaprot to, ka viņi tik tiešām var kļūt nemirstīgi. Viņi neredz un nesaprot elementāro – kādēļ viņi ir šeit? Pašu vienkāršāko – kāda ir viņu eksistences jēga.

Dzīva saruna lapas 28-40

T: Igor Mihailovič, Jūs tieši stāstījāt par Dievmātes, eņģeļu un tamlīdzīgu būtņu parādīšanos. Cilvēki uzdod jautājumu: “Ar ko atšķiras garīgais redzējums no viņu iztēles augļiem? Kas ir garīgais redzējums?” IM: Garīgais redzējums - tā tieši ir realitātes redzēšana. Bet tagad, cenšoties to izskaidrot, es varu cilvēkus vienkārši samulsināt. Tāpēc ka apziņa (iztēle, apziņas halucinācija) vienmēr zīmē ierastās formās: tajās, kuras mēs spējam iedomāties, tajās, kuras mēs redzam. Ielūkojies apziņā, tā tev daudz ko parādīs. Bet kā var ieraudzīt Svētā gara izpausmi, eņģeļa vai vēl kaut kā? Tikai ar iekšējām acīm. Bet tās neparādīs trīsdimensionālu bildīti.

Dzīva saruna lapas 17-28

Vispār dažādu reliģiju garīgajās praksēs ir pievērsta īpaša uzmanība tēmai par atbrīvošanos no iluzoriem tēliem. Proti, gan kristietībā, gan musulmanismā, gan budismā un vēl senākās reliģijās īpaši uzsvēra, ka nekādiem tēliem nav jābūt, runājot par trīsdimensionāliem, īpaši garīgajās praksēs.  

Dzīva saruna lapas 11-17

... Kurš pretojas? Apziņa pretojas. Mēs jau apsriedām, ka apziņa vienmēr pretosies visam, kas ir saistīts ar citu pasauli, runa ir par Dievišķo Pasauli. Kāpēc? Tāpēc ka apziņai ceļš uz turieni ir slēgts un viņai tas ir baisi, un tāpēc arī rodas tādas problēmas.

Dzīva saruna lapas 5-10

Nekas nemainās...vismaz metodēs, ar kurām sistēma darbojas uz cilvēkiem caur viņu apziņu. Ar ko saskārās Pravieši? Pirmām kārtām ar cilvēku nesapratni, pieprasot no viņiem maģiju un visādus brīnumus šajā pasaulē, lai apstiprinātu to, ka viņi ir Pravieši. Neticība, neapmierinātība, izsmiekls, dažādi apvainojumi līdz pat atklātai pretestībai - tas ir tas, ko nācās pārdzīvot Praviešiem ne tikai no varenajiem, bet arī no parastiem ļaudīm.

Dzīva saruna lapas 1-4

Pasaulē mūs māca tikai prātam, atmiņai, zināšanām un loģikai. Bet, lai iepazītu Patiesību, nepieciešams apgūt augstāku pilnveides līmeni, apzinātību un to dziļāko jūtu izpratni, kas nāk no Dvēseles. Jo garīgā pieredze atrodas ārpus prāta robežām...

Recommended Book

AllatRa Book download