Živý rozhovor OD PŘEDEM MRTVÉHO K VĚČNĚ ŽIVÉMU VĚDOMÍ A OSOBNOST

Follow rss

Text relace "Vědomí a Osobnost. Od předem mrtvého k věčně živému" v redakci Anastasie Novych.

Živý rozhovor - stránky 85-96

T: Igore Michajloviči, lidé často pokládají následující otázky, avšak v odpovědích mají zmatek. Například – „Kdo je to Já?“ anebo „Pokud moje Já není spojeno s tělem, tak jak tedy mohu slyšet?“ Anebo – „Jak tedy mohu slyšet sám sebe?“, či „Jak Já může pozorovat stav svého vědomí?“ Anebo další otázka: „Jak rozlišovat v sobě, kde jsem Já jako Osobnost, Osobnost jako Duch, a kde je mé vědomí?“. A vůbec, „Jak funguje vědomí, jaký je život Osobnosti jako Ducha?“ A mnoho dalších otázek. Jednoduše, lidé nemají v těchto otázkách jasno. IM: Ano, lidé tomu nerozumí, a to je podmíněno intenzivním rozvojem psychologie, filozofie, různých náboženských proudů a směrů, což zesílilo pozici našeho vědomí. A Osobnost moderního člověka se nachází v méně výhodném postavení, než například člověka žijícího alespoň o 1000 let dřív. Proč?

Živý rozhovor - stránky 73-85

T: Igore Michajloviči, pro mnoho lidí se jeví velmi důležitá otázka, co to znamená: „Bůh stvořil člověka k obrazu Svému a k podobě Své?“ IM: Je to zajímavá otázka. Mnohé zajímá, co znamená k obrazu a podobě. Myslím, že pro hlubší pochopení bude lepší, když nahlédneme například do Bible, Starého Zákona, knihy Genesis, její první kapitoly, ve které se píše, jak po oddělení Světla od Tmy, po stvoření světa, se rozhodl Bůh stvořit člověka. A jak víme, to se stalo šestý den tvoření: „A Bůh řekl: stvořím člověka k obrazu Našemu a podobě Naší“. 

Živý rozhovor - stránky 62-73

IM: Pokud se chceš dozvědět, na co myslí systém, podívej se pozorně, o čem sám přemýšlíš. Vše je jednoduché. Ž: Prostě být čestný sám před sebou. IM: Správně. Říká se tedy: „ Umělá inteligence, umělá inteligence…“ A co je to naše vědomí? Naše vědomí je právě touto umělou inteligencí. To, čeho chtějí moderní vědci dosáhnout, je už dávno vytvořeno. Proč je náš intelekt umělý?

Živý rozhovor - stránky 40-51

IM: Pochybnosti, obavy - to vše vždy pochází z vědomí. Vždyť vědomí nevnímá duchovní. Proč ho přitahuje magie? To je něco, co vychází nad rámec pochopení vědomí: „zde se to projevilo, tak se to stalo" a podobně. Skutečná magie se projevuje zcela jinak a pro vědomí je téměř neviditelná. A vědomí ji vnímá jako přirozené procesy. Právě to je skutečná magie. Ale ani jí by se neměla dávat pozornost. A strachy a pochybnosti – to je vše z rozumu, z vědomí, ono musí pochybovat. Ale ty nežij jím, žij duchovním, a to je všechno. Když člověk začíná žít duchovním, pak doslova všechny strachy, které existují v hmotném světě, zmizí. Proč? Protože velmi dobře chápeš, že je to iluze.  

Živý rozhovor - stránky 40-51

To je dobrá otázka: "Co lidé nevidí?" Lidé nevidí nic. Ve skutečnosti, když vezmeme člověka jako Osobnost, jako diváka, který je přítomen v divadle života, tak člověk nevidí hlavní věc. Lidé nevidí, že jsou Osobnostmi. Lidé nevidí a nerozumí tomu, že se skutečně mohou stát nesmrtelnými. Nevidí a nechápou elementární věc – kvůli čemu jsou tady, tedy to nejjednodušší – v čem je smysl jejich existence.

Živý rozhovor - stránky 28-40

Duchovní vidění - to je pravé vidění skutečnosti.  I teď, ve snaze toto vysvětlit, opět mohu lidi jen zmást. Protože vědomí (představivost, halucinace vědomí) vždy vykresluje vše v obvyklých formách: v těch, které si můžeme představit, v těch, které vidíme.  Nuže, podívej se do vědomí, ukáže ti toho hodně. Ale jak je možné uvidět projev Svatého Ducha, anděla nebo ještě něco? Pouze vnitřníma očima. Ony však neukážou trojrozměrný obrázek.

Živý rozhovor - stránky 17-28

Obecně, v duchovních praktikách různých náboženství je zvláštní pozornost věnována zbavování se iluzorních obrazů. Tj., i v křesťanství, i v islámu, i v buddhismu, i v dřívějších náboženstvích, zdůrazňovali zejména to, že nesmí být žádné obrazy, myslíc tím - trojrozměrné. Především v duchovních praktikách.

Živý rozhovor - stránky 11-17

Kdo je proti? Vědomí je proti. Již jsme zmínili, že vědomí je vždy proti všemu, co je spojeno s tím druhým, myslí se tím, s Božským Světem. Proč? Protože pro vědomí je, tam, cesta uzavřená a to je pro ně strašné, proto vznikají takové problémy.

Živý rozhovor - stránky 5-10

Nic se nemění ... alespoň v metodách,  kterými systém působí na lidi přes jejich vědomí. S čím se setkávali Proroci? V první řadě s nepochopením  lidí,  vyžadováním  magie a všemožných zázraků v tomto světě pro potvrzení toho, že jsou Proroci.  Nevíra, nespokojenost, posměšky, všelijaké urážky až do otevřeného odporu - to je to, co museli Proroci zakusit nejen od těch, kteří měli moc, ale i od obyčejných lidí.

Recommended Book

AllatRa Book download