Živý rozhovor OD PŘEDEM MRTVÉHO K VĚČNĚ ŽIVÉMU VĚDOMÍ A OSOBNOST

Follow rss

Text relace "Vědomí a Osobnost. Od předem mrtvého k věčně živému" v redakci Anastasie Novych.

Živý rozhovor - stránky 40-51

To je dobrá otázka: "Co lidé nevidí?" Lidé nevidí nic. Ve skutečnosti, když vezmeme člověka jako Osobnost, jako diváka, který je přítomen v divadle života, tak člověk nevidí hlavní věc. Lidé nevidí, že jsou Osobnostmi. Lidé nevidí a nerozumí tomu, že se skutečně mohou stát nesmrtelnými. Nevidí a nechápou elementární věc – kvůli čemu jsou tady, tedy to nejjednodušší – v čem je smysl jejich existence.

Živý rozhovor - stránky 28-40

Duchovní vidění - to je pravé vidění skutečnosti.  I teď, ve snaze toto vysvětlit, opět mohu lidi jen zmást. Protože vědomí (představivost, halucinace vědomí) vždy vykresluje vše v obvyklých formách: v těch, které si můžeme představit, v těch, které vidíme.  Nuže, podívej se do vědomí, ukáže ti toho hodně. Ale jak je možné uvidět projev Svatého Ducha, anděla nebo ještě něco? Pouze vnitřníma očima. Ony však neukážou trojrozměrný obrázek.

Živý rozhovor - stránky 17-28

Obecně, v duchovních praktikách různých náboženství je zvláštní pozornost věnována zbavování se iluzorních obrazů. Tj., i v křesťanství, i v islámu, i v buddhismu, i v dřívějších náboženstvích, zdůrazňovali zejména to, že nesmí být žádné obrazy, myslíc tím - trojrozměrné. Především v duchovních praktikách.

Živý rozhovor - stránky 11-17

Kdo je proti? Vědomí je proti. Již jsme zmínili, že vědomí je vždy proti všemu, co je spojeno s tím druhým, myslí se tím, s Božským Světem. Proč? Protože pro vědomí je, tam, cesta uzavřená a to je pro ně strašné, proto vznikají takové problémy.

Živý rozhovor - stránky 5-10

Nic se nemění ... alespoň v metodách,  kterými systém působí na lidi přes jejich vědomí. S čím se setkávali Proroci? V první řadě s nepochopením  lidí,  vyžadováním  magie a všemožných zázraků v tomto světě pro potvrzení toho, že jsou Proroci.  Nevíra, nespokojenost, posměšky, všelijaké urážky až do otevřeného odporu - to je to, co museli Proroci zakusit nejen od těch, kteří měli moc, ale i od obyčejných lidí.

Živý rozhovor - stránky 1-4

Ve světě nás učí jen rozumu, paměti, vědomostem a logice. Ale při poznávání Pravdy je nutné osvojení si vyššího stupně sebezdokonalování, uvědomění a chápání těch hlubokých pocitů, které vycházejí z Duše. Vždyť duchovní zkušenost se nachází za hranicemi rozumu ...

Recommended Book

AllatRa Book download