Жива беседа ОТ ОЧЕВИДНО МЪРТВО КЪМ ВЕЧНО ЖИВО СЪЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТ

Follow rss

Жива беседа ОТ ОЧЕВИДНО МЪРТВО КЪМ ВЕЧНО ЖИВО СЪЗНАНИЕ И ЛИЧНОСТ


Жива беседа - страници 17-28

Като цяло, в духовните практики на различни религии, специално внимание се отделя на темата за премахване на илюзорните образи. Това означава, че в християнството, в исляма, в будизма и в по-древни религии беше специално отбелязано, че не трябва да има образи, имам предвид триизмерени, особено в духовните практики.

Жива беседа - страници 11-17

 … Кой противостои? Съзнанието противостои. Вече обсъдихме, че съзнанието винаги противостои на всичко, което е свързано с другия свят, имам предвид Божествения свят. Защо? Защото пътя на съзнание в него е затворен и за него това е страшно, затова възникват такива проблеми.

Жива беседа - страници 5-10

ИМ: Нищо не се променя… поне в методите, с ктоито системата въздейства върху хората през тяхното съзнание. С какво са се сблъсквали Пророците? Първо, с неразбирането на хората, искане от тях магия и различни чудеса в този свят като подтвърждение, че те са Пророци.

Жива беседа - страници 1-4

В света ние се учим  само на умът, паметта, знанията и логиката. А в познание на Истината е необходимо овладяване на възвишена стъпка в самоусъвършенстване, осъзнаване и разбиране от тези дълбоки чувства, които идват от душата. Защото духовен опит се намира извън границите на ума.

Recommended Book

AllatRa Book download