Կենդանի զրույց ԱՐԴԵՆ ԻՍԿ ՄԱՀԱՑԱԾԻՑ ԴԵՊԻ ՀԱՎԻՏԵՆԱԿԱՆ ԿԵՆԴԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: ԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՆՁ

Follow rss

Հաղորդման թեման է « Գիտակցություն և Անձ: Արդեն իսկ մահացածից դեպի հավիտենական Կենդանությանը» Անաստասիա Նովիխի խմբագրությամբ

Կենդանի զրույց - Էջեր 73-85

Տ՝ Իգոր Միխայլովի՛չ, շատերի համար շատ կարևոր է այն հարցը, թե ի՞նչ է նշանակում «Աստված մարդուն ստեղծել է Իր պատկերով և նմանությամբ»: ԻՄ՝ Հարցը հետաքրքիր է: Շատերին հուզում է այն, թե ինչ է նշանակում կերպարով և նմանությամբ: Ավելի խորը հասկանալու համար, կարծում եմ, ավելի լավ է մի փոքր անդրադառնանք օրինակ Աստվածաշնչի Հին Կտակարանի «Ծննդոց» գրքի առաջին գլխին, որտեղ ասվում է, թե ինչպես Լույսը Խավարից բաժանելուց հետո և աշխարհը ստեղծելուց հետո, Աստված որոշեց ստեղծել մարդուն: Եվ ինչպես որ մենք գիտենք դա տեղի ունեցավ արարչության վեցերրորդ օրը. «Եվ Աստված ասաց. Մեր պատկերով և Մեր նմանությամբ ստեղծենք մարդուն»:

Կենդանի զրույց - Էջեր 62-73

ԻՄ՝ Եթե ցանկանում ես իմանալ, թե ինչի մասին է մտածում համակարգը, ուշադիր տես, թե ինչի մասին ես մտածում դու: Ամենինչ պարզ է:

Կենդանի զրույց - Էջեր 51-62

ԻՄ՝ Կասկածները, վախերը, այդ ամենը միշտ գալիս է գիտակցության կողմից: Չէ՞ որ գիտակցությունը չի ընկալում հոգևորը: Ի՞նչու է, որ նրան գրավում է մոգությունը: Դա այն է, ինչը որ դուրս է գալիս գիտակցության հասկացողության շրջանակներից. «ահա այստեղ դրսևորվեց, այսպես պատահեց» և նման բաներ: Իրական մոգությունը բոլորովին այլ կերպ է դրսևորվում, և այն գրեթե աննկատ է գիտակցության համար: Եվ գիտակցությունը այն ընկալում է որպես բնական գործընթաց:  

Կենդանի զրույց - Էջեր 40-51

Լավ հարց է. «Ի՞նչ չեն տեսնում մարդիկ»: Ամենինչ չեն տեսնում մարդիկ: Իրականում, եթե մենք մարդուն վերցնենք, որպես Անձ, որպես հանդիսատես, որը ներկա է կյանքի թատրոնին, ապա մարդը չի տեսնում գլխավորը: Մարդիկ չեն տեսնում այն, որ նրանք Անձ են: Եվ մարդիկ չեն տեսնում և չեն հասկանում այն, որ նրանք իսկապես կարող են անմահ դառնալ: Նրանք չեն տեսնում և չեն հասկանում տարրականը, թե ինչի համար են նրանք այստեղ, ամենահասարակը, թե ինչումն է նրանց գոյության իմաստը:

Կենդանի զրույց - Էջեր 28-40

Իգոր Միխայլովի՛չ, ահա դուք հենց խոսում էիք Աստվածամոր, հրեշտակների և նմանատիպ հայտնությունների մասին: Մարդկանց հոզում է այն հարցը, թե. «Ի՞նչպես է տարբերվում հոգևոր տեսողությունը իրենց երևակայության պտուղից: Ի՞նչ է հոգևոր տեսողությունը»:

Կենդանի զրույց - Էջեր 17-28

ԻՄ՝ Ընդհանրապես, տարբեր կրոնների հոգևոր պրակտիկաներում հատուկ ուշադրություն է տրվում պատրանքային կերպարներից ձերբազատմանը: Այսինքն քրիստոնեությունում, մուսուլմանության մեջ, բուդդիզմում և առավել վաղ կրոններում հատուկ մատնանշում էին, որ չպետք է  լինեն ոչ մի կերպարներ, նկատի ունեին եռաչափական, հատկապես հոգևոր պրակտիկաներում:

Կենդանի զրույց - Էջեր 11-17

ԻՄ՝...Ո՞վ է ընդդիմանում: Գիտակցությունն է ընդդիմանում: Մենք արդեն քննարկել ենք, որ գիտակցությունը միշտ ընդդիմանում է այն ամենին, ինչը կապված է այլ աշխարհի հետ, նկատի ունեմ Աստվածային Աշխարհի հետ: Ի՞նչու: Քանզի գիտակցության համար ճանապարհն դեպի այնտեղ փակ է, և նրա համար դա սարսափելի է, այդ պատճառով էլ առաջանում են նման խնդիրներ:

Կենդանի զրույց - Էջեր 1-4

Աշխարհում մեզ սովորեցնում են միայն մտքի, հիշողության, գիտելիքների և տրամաբանության:  Իսկ Ճշմարտության ճանաչողության համար մեզ հարկավոր է յուրացնել բարձր մակարդակի ինքնակատարելագործում, գիտակցում և այն խորը զգացմունքների հասկացողույունը, որը գալիս է Հոգուց: Ի վերջո, հոգևոր փորձը դուրս է մտահորիզոնից ...

Recommended Book

AllatRa Book download