Կենդանի զրույց ԱՐԴԵՆ ԻՍԿ ՄԱՀԱՑԱԾԻՑ ԴԵՊԻ ՀԱՎԻՏԵՆԱԿԱՆ ԿԵՆԴԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: ԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՆՁ

Follow rss

Հաղորդման թեման է « Գիտակցություն և Անձ: Արդեն իսկ մահացածից դեպի հավիտենական Կենդանությանը» Անաստասիա Նովիխի խմբագրությամբ

Կենդանի զրույց - Էջեր 17-28

ԻՄ՝ Ընդհանրապես, տարբեր կրոնների հոգևոր պրակտիկաներում հատուկ ուշադրություն է տրվում պատրանքային կերպարներից ձերբազատմանը: Այսինքն քրիստոնեությունում, մուսուլմանության մեջ, բուդդիզմում և առավել վաղ կրոններում հատուկ մատնանշում էին, որ չպետք է  լինեն ոչ մի կերպարներ, նկատի ունեին եռաչափական, հատկապես հոգևոր պրակտիկաներում:

Կենդանի զրույց - Էջեր 11-17

ԻՄ՝...Ո՞վ է ընդդիմանում: Գիտակցությունն է ընդդիմանում: Մենք արդեն քննարկել ենք, որ գիտակցությունը միշտ ընդդիմանում է այն ամենին, ինչը կապված է այլ աշխարհի հետ, նկատի ունեմ Աստվածային Աշխարհի հետ: Ի՞նչու: Քանզի գիտակցության համար ճանապարհն դեպի այնտեղ փակ է, և նրա համար դա սարսափելի է, այդ պատճառով էլ առաջանում են նման խնդիրներ:

Կենդանի զրույց - Էջեր 1-4

Աշխարհում մեզ սովորեցնում են միայն մտքի, հիշողության, գիտելիքների և տրամաբանության:  Իսկ Ճշմարտության ճանաչողության համար մեզ հարկավոր է յուրացնել բարձր մակարդակի ինքնակատարելագործում, գիտակցում և այն խորը զգացմունքների հասկացողույունը, որը գալիս է Հոգուց: Ի վերջո, հոգևոր փորձը դուրս է մտահորիզոնից ...

Recommended Book

AllatRa Book download