Жонли сухбат - саҳифалар 73-85

04:21:43 - 05:05:28

 

Т.:  Игорь  Михайлович, жудаям кўп одамлар учун “Худо одамни ўзининг сиймосидан ва ўзига ўхшатиб  яратди” ибораси  нимани билдириши ҳақида савол жуда аҳамиятлидир.

 

ИМ: Савол қизиқарли.Сиймоси ва ўхшашлигининг маъноси кўпчиликни қизиқтиради.Чуқурроқ тушуниш учун,менимча,яхшиси озроқ Инжил,Ветхий Завет,Ибтидо китобининг биринчи бобини эсласак.Хусусан ўша биринчи бобда айтилганки,Ёруғлик қоронғуликдан ажралиб чиққанидан кейин,дунёни яратиб бўлгач,Худо одамни яратиш қарорига келди.Ва,биз биламизки,бу дунё яратилишининг олтинчи кунида содир бўлди.:” Ва Худо деди: Бизнинг сиймомиздан ва Бизга ўхшатиб одамни яратамиз.”У ерда яна жуда қизиқ эслатма бор,Худо одамни ўзининг сиймосидан яратди,эркакни ва аёлни яратди.Ва бу ерда савол туғилади: “Бизнинг сиймомиздан ва ўхшатиб” нима дегани? Биз мухокамаларда ва бошқа кўрсатувларда кўп бора ушбу саволни кўтарганмиз,чунки кўпчилик буни луғавий маънода талқин қилади,гўё одам Худонинг сиймосидан ва Худога ўхшаб яратилган.Ва бу ерда ,хар доимгидек,онгда шундай адашмовчилик мавжуд.”Худо одамни Ўзининг сиймосидан ва ўхшатиб яратди” – онг ўзини Худонинг сиймоси ва Худога ўхшаш деб идрок қилади.

 

Бироқ Янги Заветда,Иоаннинг Хушхабарида ( 4-боб,24-шеъри) айтилган :” Худо бу Руҳ”.Исо ўзининг ўқувчиларига шуни айтган,”-Худо бу Рухдир.” Демак У одамни Ўзининг сиймосидан руҳий мавжудот қилиб яратган,ва одамда Маънавий дунёга ўхшаш нарса бу Рух,ёки биз Шахс деб атаган нарсадир.Бироқ Шахс – у ,кечирасизлар,моддий эмас,у маънавий.Демак,сиймо ва ўхшашлик –булар одамнинг маънавий қисмидан бошқа нарса эмас.Ва кўплаб динларда одам – бу рухдан тугилган бир рухдир,деб тушунтиришга ҳаракат қилинган...

 

Т.: ....ва Сиз эслатганингиздек,Худо одамни икки маротаба яратган.

 

ИМ.: Ҳа,Худо одамни икки маротаба яратган.Ҳақиқатдан ҳам излаганлар ва маънавий ўрганишга интилганлар ( онг ўқтиришларига биноан тизимга қулай бўлган барча нарсаларга ишонмасдан,ички чанқоқликни хис қилганлар),улар,қоидага кўра,битта диндагина изламасдан,Худо ҳақида эслатмалар мавжуд бюшлган ҳамма жойда излайди.Ва,ўйлайманки,улар анча қадимги динларда ва биз муҳокама қилаётган зардуштийликда ҳам ,қачондир одамлар танасиз мавжудот бўлган,уларнинг танаси бўлмаганлиги тўғрисидаги маълумот билан кўп бора тўқнашган.Улар етукликка эришиб,замонавий динда айтилганидек,Фариштага айланиб,кейин кетишган.

 

Т.: Яъни улар кўринмас,танасиз рухлар бўлган.

 

ИМ.: Албатта,хозир одамларга Фаришталар билан таққослаш тушунарли,қадимда эса одамларга кўпроқ уч ўлчамликнинг ўхшатишлари тушунарлироқ бўлган,масалан,ўша маҳаллий ўсимликлар,хайвонлар,ёки яна бирор нарса ,яъни кундалик турмушида кўрган ва қабул қилган нарсалар билан.Мисол учун зардуштийликни олсак.Унда илк одамларнинг сиймоси –эркак ва аёлнинг,қайд этаман,кўзга кўринмас мавжудот сифатида, у ассоциатив тарзда олижаноб равоч ўти билан таққосланган.Бу ўсимлик Таълимотнинг ўзи туғилган худудда ўсган.Бу икки метрли ўсимликнинг танаси иккита бир-бирига ўралган илонга ўхшайди. Сизлар бу рамзни кўп кўргансизлар...

 

Т.: Ҳа,бу иккита бир-бири билан ўралган илонлар (кадуцей) қадимда турли маданиятларда туғилиш,тотувлик,универсал ҳаракат,одамнинг икки табиатининг: инь ва янларнинг  тотувлиги рамзи сифатида тез-тез ишлатилган.Уни илгари худоларнинг атрибути сифатида,коҳинларнинг ҳассаларида ишлатган.Ҳозир эса кадуцей тиббиётнинг рамзларидан бири сифатида таниш.

 

ИМ.:  Ҳа. Бироқ бу ерда яна битта муҳим лаҳза мавжуддир,уни қайд этишни хохлардим..Эркак ва аёлий табиатларнинг таққосланиши ва ўралиши нима учун берилган? Бу хозир материяда бизда эркак ва аёл бор.Илк одамларнинг эса жинси бўлмаган,худди Фаришталардек.Фариштада жинс йўқ.Фариштада тана йўқ.Ва буни тушуниш керак.Илгари мана шу,айтайлик,эркак ва аёлий табиат битта мавжудотда уйғунлашган эди.Шунинг учун ҳам илк одамлар ровоч ўсимлигига ўхшаган,яъни эркак ва аёл ягона ўралиб турган мавжудот бўлган ва Ахура Мазданинг фарри,яъни Худонинг фарри уларнинг устида ёйилиб турган,яъни улар Худонинг Мухаббатида бўлган....Дарвоқе.қадимий Хитой пантеонининг илк худоларини –Фуси ва Нюйваларни ҳам шундай тасвирлашган...

 

Т.: Улар ҳақида эслатма “АллатРа” китобида ҳам мавжуд.

 

ИМ.: Ҳа. Ва танловга биноан,айнан одамларнинг танловига биноан,Худо нима қилди? Уларни моддий қилди.

 

Т.: ...Зардуштийлик афсоналарида айтилгандек,” иккаласи ҳам ўсимлик сиймосидан одам сиймосига айланди,ва фарр Рух сифатида уларга кириб борди”...

 

ИМ.: ...Рух сифатида. Улар бир сиймодан бошқасига ўтди.Лекин асосий маъно сиймоларда эмас,балки маънавий мағизда,яъни уларнинг маънавий қисмида.Лекин бу ерда биз онгдан келиб чиққан  қолдиқларни кўриб ўқимоқдамиз.Барибир,хозир гапирилаётган нарсалар( ровоч билан таққослаш ва шунга ўхшаш),булар оддий таққослаш эди...

 

Аммо,янада қадимий таълимотда айтилганки,материяга эга бўлсада, улар барибир ўзининг моҳиятида қолган.Яъни бошланғич босқичда эркак ва аёллар бўлмаган.Бу ҳам қизиқарли.Ва,бошида айтганимдек,эркак ва аёл табиати битта мавжудотда бирлаштирилган эди.

 

Т.: Яъни илк одамнинг андрогинияси каби, яъни яхлитлик,битта танада эркак ва аёл жинслари бирлашган ходисаси хос бўлган...Шунақа гермафродитизм,яъни битта организмда ҳам аёл ҳужайралари ,ҳам сперматозоидлар,яъни жинсий хужайраларнинг иккала тури пайдо бўлиши боис,уруғлантирилиш қобилияти.Мана шу каби ходиса,у ахир хайвонот оламига ҳам хос-ку.

 

ИМ.:  Ҳа,аналогия сақланган.

 

Т .: Яна қизиқ жойи шундаки,Инжилнинг Ибтидо китобининг 5-чи бобида айнан Худо одамни яратгани: эркакни ва аёлни ва уларга “одам” деган ном берди,деган эслатма бор.Кейин айтилганки,Одам ўғил туғди,деб.Биз эса таржималарга биноан,Одам – бу эркак деб хато ўйлаймиз.Аслида эса оригинал тилда,бу сўз артиклсиз ишлатилганида,у эркакнинг шахсий исмини билдирмайди,балки умуман олганда одамни ифодалайди,яъни эркакка ҳам аёлга ҳам нисбатан бир хил ишлатилади.

 

ИМ.: Бу кўргазмали лаҳза...Кейинчалик Худо жинсий  фарқларни ўрнатди ва одамлар эркаларга ва аёлларга бўлинди.Мақсад- одамларда,айтайлик ....Ҳуп,тўғрисини гапирамиз- Уйга йўлни мураккаблаштириш учун.Нима учун шундай қилинди? Мана яна айримларда онгида тушунмаслик пайдо бўлади: “Уйга йўлни мураккаблаштиришнинг нима хожати бор?Ахир Худо,аксинча,ўз фарзандларини асраб авайлаши керак.”

Уч ўлчамликнинг аналогияси билан жавоб бераман: ахир биз  фарзандларимизни ўқишга юборамизку.Ва биз уларнинг нафақат мактабни тугатиши,балки бирор мутахассисликка эришиши,яхши одамлар бўлиши ҳақида,хар холда,бизнинг тушунишимизда,қайғурамиз.-ку.Хар кимнинг яхши одам қанақалиги тўғрисида ўзининг тушуниши бор.Яхши одам бўлиб,ўзларини хаётда топишлари ҳақида.Озроқ ундай эмас бўлса-да,тахминан айтяпман.

 

Ва буларнинг барчаси одамларнинг ўзларининг илтимосларига биноан содир бўлган.Зардуштийликдан чиққан холда, улар маълум қийинчиликларни енгиб,Худонинг Мухаббатига лойиқ деб топилиши учун танани сўраган.Ва шу нарса тўсиқларни яратди ҳам.Худди шу нарса моддий дунёни яратилишига,жисму-жон яратилишига хизмат қилди.Кейинчалик бу жисму-жон батамом эркак ва аёлга бўлинди.Кейин эса Ҳақиқий Мухаббатнинг одамий мухаббатга алмаштирилишлари  бошланди.Одамий мухаббат эса,билишимизча,вақтинчалик.Онг одамлар билан ўйин қилишининг оддий мисоли.Эркак ва аёл ўртасида севги бор.Улар бир бирини севса-да,ўзгалар ҳақида ўйлаб,ўзгаларни хоҳлайди.Бу мухаббатми? Йўқ-да,албатта. Барчаси мана шундай бошланган эди.

Бироқ буларнинг барчаси маълум қийинчиликларни яратади ва онгга маълум асбобни беради.Тана пайдо бўлгач – онг пайдо бўлди.Таналар бўлинганлиги учун,онгнинг” ўзининг бошқа ярми” ҳақида қайғуриш пайдо бўлди.”Ўзиники-микан?”.”Ўзининг ярмини топиш” ҳақида афсона пайдо бўлди,гўё “у албатта бормиш” ва шунга ўхшаш.Шундай қилиб “ровоч” ўзининг иккинчи қисмини излаб югуриб юрибди.

Қизиқарли,албатта.Умуман олганда,афсоналарнинг ҳаммаси ҳам бўм-бўш эмас,уларда маъно кўп.Атиги уларни тушунишни билиш керак.

 

Ж.: Ҳа,жуда қизиқ,Сизнинг аввал айтганларингизни ҳам хисобга олсак: аёлларда Аллат кучи кўпроқ,лекин унинг барқарорлиги нисбатан камроқ,эркак эса барқарорроқ ,лекин Аллат кучи унда нисбатан камроқ. Бу ерда,албатта ,гап кимда нимаси кўпроқ ёки камроқлигида эмас.Бу фикрий мусобақалар – онгнинг ўйинлари-ку.Аслида ҳаммага ҳамма нарса етарли,агар ўз диққатини рационал ишлатса.Бу ерда масала бошқа нарсада,ўз диққатинг билан Аллат кучларини қаерга қайта йўналтиряпсан?ўзингда нимани кўпайтиряпсан: ўлимними ёки Хаётними?

 

Т.: Ҳа,бу ҳақиқатдан ҳам қизиқ.Ва   сенинг онгинг хаётингни анча мураккаблаштираётганини энди чуқурроқ тушунасан.Қандай қилиб онг кўплаб истеъмолчилик,салбий фикрларни,одамлар ўртасида,эркак ва аёл ўртасида адоватни туғдиради ва нима учун уларнинг ўртасида ҳақиқий чуқурликдаги  хис-туйғулар йўқлигини.Қандай қилиб онг аёлларни ташқи нарса билан мафтун этишини,эътибор кучини чинакам Мухаббатдан, ўзларида мавжуд бўлган асл Манбадан олиб кетишини тушунасан.Қандай қилиб онг ўзининг ёлғонига,аййёрлигига,гард жамғаришга,ёлғон мақсадларга уларни киритиб қўйишини ва хаётини бу хом-хаёлларга талон-тарож қилишга мажбурлашини.

Чунки,агарда  қарасак,аёл қандай фикрлар билан яшаяпти?Хаётини нимага сарфлаяпти? Сехр-жодуга: ташқи мухаббатни излашга,унинг йўқотиши ва қайтаришига,адоватга,сехрлашга.Яъни сехр-жоду.

Эркаклар-чи? Улар Мухаббатга чанқоқ эмас.Бироқ Онг бу ерда ҳам барчасини ўз фойдасига ағдаради,ўзи учун,уч ўлчамликдаги мана шу ўйинни тиқиштиради,унинг натижаси эса лоқайд бўлиб қолиш ва барчасидан кўнгли қолиши.Ва онг эркакларни тўймас худбинликка,хасадга,мухимлик орқасидан югуриб доимий мусобақага,ким кучлироқ,ким бойроқлигини аниқлаштиришга тушириб қўяди.Ва охир оқибат булар нимага олиб келади? Тажовузга,урушларга,қайғуларга.Худди шундай уларнинг онги аёллар билан ҳам йўл тутади.Уларга аёлга буюм каби эгалик қилиш керак,яъни севиш эмас,у билан тотувликда бўлиш эмас,айнан буюмга каби эгалик қилиш фикрини ўқтиради.Яъни илоҳий табиатни онг қулликка айлантиради...

 

Ва сен энди тушунасанки, аввалари сен худди шундай,онгнинг ўқтиришига биноан яшагансан,ўзинг учун бошқалардан ҳамиша ниманидир талаб қилгансан.Ва савол туғилади: “Ўзинг учунмикан?”Ва бундан ўзинг азият чеккансан.Сен ушбу ичкаридаги .Худонинг Мухаббати ҳақида билмагансан ва уни ўзингда ўстирмагансан.

_____________

 

Видеоқўйилма.

Худо одамни икки маротаба яратди


_____________

 

Т.: Яъни одам иккита босқичда яратилган: булар ...маънавий туғилиш ва ...материяга ўзгартирилиш босқичлари.Мана хозир бир дақиқага тўхтайман ва миямда жаранглаган фикрларни овоза қиламан.Тизим менга тайёр хулосасини тиқиштиришга уринди ва мен тизимдан келган фикрларни айтиб юборишимга озгина қолди- “ иккита босқич бўлган: материя яратилишидан олдин ва кейин”.Хамиша мана шу тарзда у ўзининг қўштирноқ ичидаги “архимуҳимлиги” ҳақидаги фикрини биринчи бўлиб ўтказиб юбормоқчи бўлади....Доимо материянинг аҳамиятлилигини ўтказиб, маънавийликнинг муҳимлигини эса ўчириб юборишга уринади.Ва такрор ва такрор нимани гапираётганингни,онгинг эмас,айнан сен нима демоқчилигингни назорат қилиш қанчалик муҳимлигида амин бўласан.

 

Ж.: Ҳа,ва Игорь Михайлович айтганларидек,онгдан гапириш ва Рухдан хабар бериш – булар мутлақо хар хил.Чунки онг доимо Шахс учун шерик,унданда ёмонроғи,диктатор ҳам бўлгиси келади.Бироқ Шахс – у онг учун  шерик эмас,қул ҳам эмас.Шахс- бу Хўжаин.Бу онгнинг мана шу презентацияси учун  ўзининг диққати билан тўлайдиган кимсадир.Бу натижалар учун жавоб берадиган кимсадир.Сен шуни билганингда,онгни фош этишдан қўрқмасдан ўзинг бўлишинг  осон кечади.

 

Т.: Ҳа ўзинг олдингда ростгўй бўлишинг керак,амалиётда ростгўй бўлиш.

 

Ж.:  Ҳа.

 

Т.: Шундай қилиб,одам яратилишида иккита босқич бўлган ва калит лаҳза бўлиб айнан одамнинг танлови лаҳзаси хизмат қилади – хатто материяда қамалган холатда ҳам Маънавий дунёга хизмат қилиш танлови.

 

ИМ.:  Мутлақо тўғри. Азалдан одамлар худди,айтайлик,кичиккина фариштачалардек туғилган,ўсиб,ривожланиб,Маънавий дунёнинг қисмига айланган.Улар ғам-қайғуни билмаган,ёвузликни билмаган.Барчаси ажойиб,қувончли,яхши.Бироқ одамлар айнан оғир йўлни танладилар .Улар қарор қабул қилдилар,таъкидлайман,одамлар танада бўлиб ёвузликка қарши туриш қарорига келганлиги тўғрисида зардуштийликда яхши айтилган.Яъни моддийликка эришиш.

 

Т.: Ҳа,зардуштийликнинг муқаддас китобларида келтирилган афсонага кўра, Худо одамлардан уларни Аримандан ҳимоя қилишни ёки улар ўзлари  тана қобиғида ,” тана кўринишида”  у билан курашиб,ғалаба қозонадими, шунда улар абадий бўлиб қолишади, ,деб сўраганида, одамлар юқоридагини танлаган.

 

ИМ.: Бу одамларнинг танловидир.Улар Ариманга жисмоний танада қарши туришни хохладилар,унинг хукмдорлиги остида бошлашни,икки табиатликдан бошлашни.Маънавий дунёга энди фариштачалар эмас,балки Фаришталар келиши учун бу жиддий танлов эди.Бу одамлар туғиладиган моддий дунёга олиб чиқилди,улар ривожланиб,онгли равишда Маънавий дунёни танлаган.Ва бу қизиқарли,қувончли,Фаришталар келиши ахир ажойиб-ку.

 

Т.: Ва яна шундай қизиқ он,зардуштийлик китобларида айтилганки,Эзгулик Худоси (Ахура Мазда) ўзининг бандаларини айнан маънавий мавжудотлар кўринишида яратган.Аниқроғи, У “ барча бандаларининг маънавий сиймоларини” яратди,кейин эса моддий дунёни яратиб яратилган нарсага тана кўринишини берган.Ва унинг “тана сиймосида” тадбиқ этилган бандалари,Ариманни ва унинг содир этган ёвузлигини енга олади ва Ариманга қарши асосий курашни айнан одамларнинг ўзлари олиб боради.

 

Ж.  Ҳа...Яна  у ерда қайд этилган асосий лаҳзалардан бири шуки, фақатгина одамнинг ўзининг фаол қатнашуви ёрдамидагина ғалаба қозониш мумкин,одам ўзининг Маънавий дунёдан келиб чиққанлигини эсда тутиши керак,у ерлик эмас,балки маънавий мавжудотдир,ва айнан маънавий ишлар дунёвий ишлардан муҳимроқдир.

 

Т.: Мутлақо тўғри.У ерда  агарда одамлар унинг ниятларини амалга оширса,улар билан аслида нима бўлиши,яъни гуноҳлар ва “ишлар якуни” учун жазо борлигини Ахриман яширишга урингани кўрсатилмоқда.Ахура Мазда эса,аксинча, У барча учун очиқ,барча Уни танишини хоҳлайди.Ва яна қизиғи шундаки,одам 15 ёшга тўлганида у кимга тегишли : Ахура Маздагами ёки Ахримангами, деган саволнинг жавобини билиши шарт экан.

 

ИМ.: Айрим одамларнинг ривожланиши кечиккани боис,15 ёш деб кейинчалик айтилган.Ундан аввал эса 11-12 ёш бўлган. 11-12 ёшга келиб одам кимга хизмат қилиши борасида якуний танлов қилиши керак эди.

 

Ж. Бу кўтарилиш билан боғлиқми?

 

ИМ.: Ҳа,бу иккиламчи кўтарилиш билан шартланган ва одам ўзи мустақил танловни амалга оширган: у Ахура Мазда биланми ёки Ариман биланми.

Агар қарасак,кўпгина динларда шайтон айёр ва кўринмас,кўздан яшириниб юриши,ва уни фош этсанг,у хокимиятини йўқотиши ҳақида таъкидланади ёки эслатилади.Аслида бу ерда чуқур маъно бор.Мана биз онгнинг иши ва шунга ўхшаш ҳақида гапирганмиз.Онг одам билан ёвуз хазил ўйнаганини одам англаб,тушунса,ва одамда ўзининг иродаси йўқлигини,аслида у ё Маънавий дунёнинг ёки моддий дунё тизимининг иродасини бажаришини тушунса,у кимнинг иродасини бажаришни танлашни бошлайди.Ва бу ерда яна шундай лаҳзани тегиб ўтмоқчиманки,биз бу ҳақда эслатганмиз: одам Худонинг қули эмас,хеч қандай вазиятда.У фақатгина ўз онгининг қулига айланиши мумкин.Яъни одам кимга хизмат қилишни танлаши мумкин : Аримангами ёки Ахура Маздагами ,ёки одатий замонавий тилда айтганда,Иблисгами ёки Худогами.Кимнинг хизматида у? Агарда у Ариманга (Иблисга) хизмат қилса,бу холда у қулга айланади.Агарда Худога хизмат қилса, у озодликка чиқади.

 

Т.: Биласизми,ўз вақтида бу маълумот,яни барчаси одамларнинг танлови бўйича бошлангани ва содир бўлгани чуқур таъсир этди.Аҳир айнан шу ҳақиқий қаҳрамонлик-да...Албатта,бўлаётганнинг муҳимлигини ва аҳамиятлилигини тушуниш онг учун қийин,албатта.Ахир,моҳият бўйича,сен одамнинг душманининг чуқур ичкарисидасан.Чунки Шахс сифатида сен  фаол онгга эга бўлган моддий тана тузулмасига киритилгансан,унинг устига хамма томондан сунъий тизим билан ўралгансан.

 

Ж.  : Яъни сен ўликнинг ичидасан.Ва жонажонинг,тирик билан сени фақат Қалбинг боғлайди.Ва  мана шу улкан Руҳий кучга эга бўлиш учун,тизимда қамалган бўла туриб,унга қарши туриш учун,Уйга ички етук,ҳақиқий ғалаба билан қайтиш учун,бу ерда,мана шу дўзоҳда ҳақиқатдан Худонинг дунёсини чексиз Севиш керак...

 

Т:  Ҳа…  Игорь  Михайлович, қадимий афсоналар бир қарашда содда бўлсада, аслида ундай эмаслигини Сиз  мутлақо тўғри қайд этдингиз.

 

ИМ.: Мутлақо тўғри.

 

Т.: Мана зардуштийликда ҳам,христианликда ҳам,Худо одамни икки маротаба яратганлиги ҳақида афсоналар мавжуд.Биз хозир шу саволни кўриб чиқяпмиз...

 

ИМ.: Ҳа,Инжилда одамни нафақат олтинчи кунда,балки саккизинчи кунда ҳам яратилганлигининг таърифи мавжуд.Демак,Худо уни иккинчи маротаба яратди.Лекин бу ерда мутлақо бошқача ёзилган:” Парвардигор одамни лойдан яратиб,унинг юзига хаёт нафасини пуфлади ва одам тирик руҳга айланди” .Бу Ибтидо китоби,2боб,7 шеър,хохлаган очиб ўқиши мумкин.

Яъни биринчи сафар У Ўзининг сиймосидан ва Ўзига ўхшатиб танасиз кимсани яратди.Бу рухлантирилган номоддий мавжудот бўлган.Вақт ўтиб,у етилади,қўшилади ва етук бўлиб кетади.Бу ерда эса кўряпмизки,саккизинчи кунда   Худо одамни лойдан яратди.Ва кўп нарса саккизинчи кунга тақаляпти.Агар биз қадимий динларни янгиланган варианти сифатидаги Инжилдан четлашиб,қадимий динларга таянсак(чунончи кейинги динларда ҳам бу қолган,масалан,христианликда ҳам,исломда ҳам,кўплаб бошқа динларда ҳам бор,насронийларда ҳам жуда ривожланган).нима учун одамга исм айнан саккизинчи кунда қўйилгани ва хоказолар каби қизиқ ходисалар билан тўқнашамиз.

 

Т.: Ҳа, кўплаб халқларда одамнинг туғилганининг саккизинчи куни билан боғлиқ афсоналар ва муқаддас маросимлар сақланган...

 

ИМ.: Мутлақо тўғри,чунки айнан саккизинчи кунда одамнинг танасига,худди идишга каби,Қалб кириб,Шахс пайдо бўлган.Ва “ юзига хаёт нафасини пуфлади” , яъни Шахснинг пайдо бўлиши ҳақидаги сўзлар шундан келиб чиққан...

 

Т.: Қалбнинг келиши билан.

 

ИМ.: Ҳа.Кейин Шахс одамнинг танасида ривожланиб,етилган ва Қалб билан қўшилиши керак бўлган.

 

Т.: Яъни ўлик ичида , илоҳийликка қарши тўғриланган тизимда ва унинг қисмига қамалган холатда бўла туриб,сен Шахс,Тирик Руҳ сифатида ўзингни Маънавий дунёга хизмат қилишга бағишлашда,маънавий Мухаббатни шу ерда ҳам,шундай шароитларда ҳам кўпайтиришда сен бенуқсонсан…

 

ИМ.: Ва бу ерда айнан қаҳрамонлик мавжуд.Нима учун айнан шундай бўлди? Ақл учун бунда мантиқ бор,чунки хаёт учун курашаётган тирик мавжудот,қийинчиликларни енгиб,маълум жасорат кўрсатади: у Иблисни енгади,ўзининг Армагеддонида ғалаба қозонади ва Хаётга эришади.Яъни бу ҳақиқатдан хам Маънавий дунёнинг бутун  чексизлигида акс эттирилган воқеага айланади.

 

Ж. Яъни шубхасиз ўликнинг ичида сен абадий Тирикка айланасан.

_____________

Видеоқўйилма

Шубхасиз ўликнинг ичида сен абадий Тирикка айланасан.

 

_____________

 

 

Т:  Игорь  Михайлович, мана хозир биз илк одамлар яратилиши ҳақида гаплашгандик,ва битта жуда муҳим саволни очиш қизиқ бўлар эди.Бу саволни турли динларда биринчи  одамнинг гуноҳ ишга қўл уриши,христианликда эса уни “дастлабки гуноҳ ёки Одам отадан қолган гуноҳ”дейишади.Ва шундан келиб чиқан холда ўйлаётган одамда хаяжонли савол туғилади:” Одамлар бошидан одам қавми сифатида гуноҳкорлиги боис,мен ҳам туғилганимдан гуноҳкорманми? Азалдан мен,ёки,мисол учун, ёмонлик қилмаган менинг фарзандларим,чақалоқлар гуноҳкорми?” Дунё одами бу савол борасида нима билади?Ибтидо китобининг 3-бобида айтилгандек,илк одамлар жуфти- Одам ато ва момо Хаво жаннатда гуноҳ содир этган.Шунда улар Иблиснинг макрига учиб,”эзгулик ва ёвузликни билиш дарахтидан “,ёки уни яна “хаёт ва ўлим дарахти”деб аташади-ман этилган мевадан ейишган.Оқибатда улар жаннатдан ҳайдалди ва ўлимга қодир бўлиб қолишди,шунинг учун кейинчалик ҳамма одамлар гуноҳкор бўлиб қолди.Ва бугунги кунда Ибтидо китобидаги мана шу ривоят бўйича жуда кўп турли гап-сўзлар мавжуд.

 

Диндор одамни нима қўрқитади ва машаққат туғдиради? Унинг туғилганидан гуноҳкорлиги, унда гуноҳли бузилиш борлиги. Ибодатхонада у нимани эшитди? Покланиш,”дастлабки гуноҳ” холатидан халос бўлиш Чўқинтириш(Крешение) сир-синоатида содир бўлади – бу одамнинг маънан туғилиши хисобланмиш маросимидир,яъни гунохкор хаёт учун расман ўлиб,янги мархаматли хаётга туғилади.Ва айнан Чўқиниш маросимига биноан у Иблиснинг хукмдорлигидан озод бўлади.Одамлар бунга ишонади,бироқ аксарият холларда иш ишончдан нари юрмайди.Қоидага кўра,одамлар ўзининг шахсий ўзгартирилишига ,ўз устидан ичкаридан ишлашга эмас,балки маросимга тикишади.

 

Турли ташкилотлар,конфессиялар ва оқимларнинг дин пешволари орасида ҳам бу савол борасида ягона фикр йўқ,хар бири ўзининг ишонган обрўли одамларига кўрсатади,одам туғилганидан гуноҳкорлиги ҳақида ким ,нима,қачон  дегани хусусида.

 

Умуман олганда,Исо бундай демаган,буни одамлар айтган.”Дастлабки гуноҳ”- бу христианликдаги диний атама.У Исодан 400 йил кейин киритилган эди,ўша пайтда христианлик давлат дини статусига эга бўлганди.Хуллас,хар доимгидек: одамлар Ҳақиқатнинг атрофида айланиб юргандек бўлади,бироқ ақл билан тушунишга уринганида,азалги бахс пайдо бўлади,-Сиз тўғри эътибор берганингиздек,-вергулни қаерга қўйиш керак.

 

ИМ: Гуноҳ хусусида гапирганда шуни тушуниш мухимки,одам азалдан эркин ва унинг гуноҳи йўқ.Одам деганда- Шахсни назарда тутяпман.”Дастлабки гуноҳ” нима дегани?Турли динларда одам азалдан гуноҳкор деган маълумотни кўп учратамиз.Бу ерда гуноҳ нималигини аниқлаштириш зарур.

 

Т.: Ҳа,савол шундан иборатки, илк одам содир этган гуноҳ ҳақида бошқа динларнинг афсоналарида ҳам мавжуд,масалан,ўша зардуштийликда ҳам.Бироқ биз бунга яна қайтамиз.Чиндан ҳам,барчаси аслида қандай бўлганини аниқлаштиришни жуда истардик...

 

ИМ.:  Аслида илк гуноҳ – бу биринчи,энг биринчи гуноҳ лаҳзаси,унда одам Шахс сифатида онгига ишонган эди.Бу ёлғонга илк ишонч эди.Мана шу илк гуноҳдир.Шахс сифатида у онгига,онгининг алдашларига ,моддийликка учгани.Хуллас,бундан кейин Шахс сифатида одам азалдан гуноҳкор эмас,деб айтса бўлади.Лекин у холда савол пайдо бўлади,одам Шахс сифатида гуноҳкор бўлмаса,нима учун у субшахс холатига ўтади,ёки диний тилда айтганда,гуноҳкор бўлмаса,нега дўзоҳга тушади? Лекин бу ерда ҳаракатсизлик деган тушунча мавжуд.

 

Одам Шахс сифатида бу дунёга моддий дунёдан озод бўлиб, Маънавий дунё билан қўшилиш учун,яъни етук мавжудот сифатида Маънавий дунёга кириш учун келади.

 

Лекин Шахс сифатида ҳаракатсизлиги –хом-хаёллар дунёси билан яшаб,бутун диққатини онгининг алдашларига,ўзининг тўймас,хаёлий моҳиятига ,бошқачасига айтолмайсан, бериб юборганида,у хаётини ёқиб юборади,холос. Ва у худди,айтайлик,уруғланмай қолган аёл хужайрасидек.Шахс ҳам шундай,агарда у “уруғланмаган” бўлса,субшахсга айланади.Ўз мавжудлигини давом эттиради.албатта,чунки ахборотнинг сақланиш қонунини хеч ким бекор қилгани йўқ, ва энергия бор экан,ташувчи бор экан,ахборот ҳам мавжуд бўлади.Шунинг учун одам айнан субшахс босқичида қолади.

 

Бироқ Шахс,таъкидлайман, онгининг қуллигидан озод бўлар экан,гуноҳ ҳам тугайди.Одам мустақил мавжуд бўла бошлайди.У хеч қандай ёмонликка йўл қўймайди.Ўзининг асосий тиришишини ва барча эътиборини у айнан Маънавий дунёга қаратади,бу йўлнинг бошини излашга,кейинчалик эса,токи Хаётга эришмаггунча,бу холатда бўлишга.

 

Шунинг учун гуноҳнинг ўзи – бу нисбий тушунча бўлиб,у Шахсга боғланган.Барчаси оддий.Чиндан ҳам барчаси оддий,барчаси жуда оддий.Онг бор,Шахс бор,ўтказувчи ёки ,айтайлик,транспорт воситаси сифатида,уни шундай атасак бўлади,Қалб бор.Агар Шахс қўшилишга улгурса,яъни агарда Шахс онг хукмдорлигидан чиқиб кетса,кишанларини ташласа,у реалликни кўради,Маънавий дунёни хис қилади.Маънавий дунёни хис қилиб эса,унинг ёнидан кетишни хохламайди.

 

Т.: Ҳа,чиндан ҳам оддий.Ва буни жуда осон тушуниш мумкин, дастлаб одам оромсиз холат тажрибасини билмаганлигини хатто ўша Православиеда  ўқиса бўлади.Гуноҳга тушиш – бу Худо билан бўлишнинг саодатли кўтаринки холатини йўқотиш,Худодаги Хаётини йўқотишдир.Бу саодат эса яратилганидан бошлаб одамда Илоҳий Руҳ мархамати мавжудлиги билан боғлиқ.Ва Пайғамбарларда Рух ҳаракат қилган ва уларни ўргатган,уларнинг ичида ҳам бўлган,уларга келган.Одам отада ҳам Рух,хохлаганида у билан бўлган,Одам ато ҳам ХудонингМухаббатини ширинлигини билган.

.  

Т.: Ҳа...Ва бу ҳам Худодан қайтишнинг оқибати нима учун ўлим эканлигини тушунтиради: у қанчалик Худодан узоқлашса,шунчалик ўлимга яқинлашади.

 

ИМ.:  Ҳа.Шахс онгнинг қуллигида бўлганида,у хом хаёллар билан яшайди,айнан мажбурлаб тиқиштирилган хом хаёллар билан.Мана шуни гуноҳкорлик холати десак бўлади.Ва,табиийки,сенинг учун  хеч ким ибодат қилиб гуноҳингни ювишни сўрай олмайди.Ўзинг кетмагунингча,хеч ким сенга уни кечира олмайди.Оддий мисолни оламиз,қадим замонларда одам фиръавн қуллигида.Бошқа қулни учратади ва у қул дейди:” Сен қул эмассан,сен эркинсан,истаган жойга кетишинг мумкин.Кишанларга эса эътибор берма.Сен маълум жойда юра олишингнинг нима фарқи бор,ахир сен озодсан.Борига шукур қилиб,хўжаинни махтагин.”

Чунки айнан қуллар учун хўжаин худодир,у уларнинг хаёти билан хохлаган ишни қила олади.Бу ерда яна хаёт деб вақтинчалик кун кечириш назарда тутилмоқда.Шунинг учун ўзингиз ўйланг.

 

Т.: Ҳа,қуллар Худони билмайди,шунинг учун  ҳам улар қуллардир.Улар ўз хўжаинини Худо деб идрок қилишмоқда...Биласизми,ўз болалигимдаги  бир лаҳза билан бўлишмоқчиман...Албатта,замонавий жамиятда болалиқдаги хис-туйғулар ҳақида гапириш одатга кирмаган,чунки онг ўзига хос сиймо,авторитет,”яхшилик” ўйинини тиқиштиради.Онгнинг фикрича,ўзинг ҳақингда айрим ҳикоялар ва тарихлар сенинг обрўингни бузиши мумкин.Аммо,ростини айтсам,унинг қоидалари бўйича яшаш жонга тегди...Агарда ўзингга “ҳақиқат менга қимматлироқ” деган фикрни қабул қилсанг,онгни ишини овоза қилиш осон бўлиб қолади.Хуллас,болалигимда мен ҳақиқатдан ҳам ўзимда ёмонликнинг,гуноҳкорликнинг,десам бўлади,Хайвоний табиатимнинг нимасинидир ора-сира жойлашганини хис этардим.Ва яхши бўлгим келарди.Мана шу ёмон нарса эса,доимо босим ўтказар эди,ва бу холатдан қочишни истардим.Бироқ у хираланиб ёпишиб юрарди.Бироқ ўша пайтда нима учун шундай бўлаётганини мен тушунмас эдим...

 

ИМ.: Ва сен тўғри савол кўтардинг.Ростдан ҳам болаликда,айниқса,5-6 ёш,хўп,бироз каттароқ,10-11 ёшида,одамлар қандайдир иккиланганликни хис қиладилар.Улар онгнинг хиралик билан тиқиштираётганини хис қиладилдар.Улар буни истамаса-да,у тиқиштиради.Улар қўрқишни истамайдилар,бироқ қўрқадилар.Улар ёмонлик қилишни ва алдашни истамайдилар,лекин ёлғонни ишлатадилар.Улар ўзларида иккиланганликни ёпишаётганлигини хис қиладилар.Аммо уларга Шахс ҳақида айтишмаса,бу маълумот ёпиқ бўлса,Шахс онгга қаршилик кўрсатиш кучини йўқотади,валийликка,озодликка қандай эришишни билмайди.Валийлик эса нима? Авваламбор бу онг кишанларидан озодлик,бу айнан гуноҳдан холи бўлишдир.Гуноҳдан ҳоли бўлиш-онг хукмдорлигини рад этиш,сен ҳақиқатдан ҳам озод инсон,яъни  моддий дунёга боғланмаган Шахс бўлишинг.Аммо кўпчилик айтади:” Қандай қилиб танага тобе бўлмаслик мумкин?” Тана – боғлиқ,онг – боғлиқ,Шахс- у бу ерда вақтинчадир.Нима муҳимроқ? Ўйланишга арзийди.

 

Бироқ бу онг билан ,айтайлик,хар қандай мулоқотни тўхтатиш керак дегани эмас,хеч ҳам ундай эмас.Жараённи тезлаштириш бўйича хар қандай интилиш – бу онгдан келяпти.Фақат онг одамга ўз жонига қасд қилишни уқтириши мумкин,ёки мана бундай дейди:” Хозир сен Худонинг олдига ўтиб борасан.Сен ётавер,хеч нарса қилма,ема,ичма,эртага ўласан,фақат дуо қил – ва Худонинг олдига келасан”.  Хеч қаерга сен келмайсан,субшахсга айланасан

.

Нима учун? Чунки Худога йўл – бу айнан Шахснинг иши,бу интилиш.Агар сен яшил мевани узиб олсанг- у яшил бўлади.барчаси пишиши керак.Бу ерда ҳам шундай.Кимдир эртароқ пишса,бошқалар кечроқлиги – бу бошқа гап.Лекин шу ерда яшаш учун берилган вақт тугамагунича,одам (хатто кўп нарсани билиб,Яшашни бошлаган,қўшилиш содир бўлган бўлса-да) барибир бу ерда бўлади.Нима учун? Маънавий дунёга ҳизмат қилиш учун.Чунки бу эхтиёж. Эхтиёжи бўлмаса,демак унда Маънавий дунёни тушуниш йўқ,муҳимликни,яхлитликни тушуниш йўқ.Демак,бу онгнинг хом-хаёли,навбатдаги иллюзияси.

 

Т:  Кўпчилик ўзини Ҳақиқатга яқинлашганини тушунади,лекин онг....Онг ҳақиқатдан ҳам фактлар ва амалиётлардан қўрқади.

Дарвоқе, дастлабки гуноҳ хусусида зардуштийликдаги эслатмалар қизиқ.Мана бугун одамларнинг илк жуфтлигини равочдан яратилганлигини эслатдик,бу борада зардуштийликнинг муқаддас китоби “ Асоснинг яратилиши”(Бундахишн) китобининг “Одамлар табиати ҳақида”ги бобининг 15-чи ривоятда ёзилган.Ва қизиғи шундаки,бу ривоятга биноан,одамлар одам сиймосига айлантирилганида (яъни моддийликка,танага эга бўлганида) улар ўз ичкарисида нима билан Яшашни давом эттирган? Ўзлари Рухан ким бўлган бўлса,шу билан Яшаган.Улар Қувонч,Худонинг  Мухаббати қувончи,асл Хаётнинг манбаи бўлмиш Худонинг мархаматида бўлиш  холати билан яшаган.

 

.  Ривоятга биноан,Худо (Уни зардуштийликда Ахура Мазда исмидан қисқартирилгани  Ормазд деб аташган) Машйа ва Машйана исмли  илк одамлар жуфтлигига бундай деди-хозир айрим лаҳзаларни ўқиб бераман - :” Мен сизларни энг мукаммал ва эзгу ниятда яратдим.Ишонч ҳатти-ҳаракатларини виждонан бажаринг.эзгу фикрларни ўйланг,эзгу сўзларни сўзланг,эзгу ишларни қилинг ва девларни улуғламанг”.Улар бошида шундай ўйлади ҳам,бир-бири ҳақида ўйлашини,улар бир бири учун – одамлигини.Ва улар биринчи қилган нарса...улар (шундай) ўйладилар...Улар айтган илк сўзлар эса ,бу:”Ормазд сувни,ерни,ўсимликларни,хайвонларни,юлдузларни,ойни,қуёшни яратди,уларнинг келиб  чиқиши-ҳаққонийликнинг  намоёнидир.”

Ва ривоятдаги муҳим он:” Кейин душман (уларнинг) фикрларига кириб олиб,бу фикрларни ҳаромлади.Ва улар қичқириб юбордиалр:” Ёвуз руҳ  сувни,ўсимликларни,хайвонларни ва  айтилган барча нарсаларни яратди.” Бу ёлғон гап девларнинг таъсирида айтилган эди ва Ёвуз рух бундан (ўзининг) илк қувончига эга бўлди.Ушбу ёлғон гап туфайли улар иккаласи ҳам гуноҳкор бўлиб қолди ва уларнинг қалблари дўзоҳда оҳирги гавдаланишгача (қолди)”.

    

ИМ:Улар онгига ишондилар...Мазкур холатда,зардуштийликда айтилгандек,одамлар ёмон нарсаларни ўйлаганида,Ариман уларнинг гуноҳидан хурсанд бўлгани,яъни улар ўзларини Худога,Маънавий дунёга қарши қўйишди,бу ерда эса айнан уларнинг ўз онгига ишонганлари тўғрисидадир.

 

Т.:  Ҳа,улар ўзининг ёлғончи моддий онгига атиги ишондилар.

 

ИМ.: Яъни одамлар бу дунё Худо томонидан яратилганини хис этган,азалдан Шахс сифатида билган.лекин онг уларга алмаштирилишни мажбурлаб сингдирди ва улар ишонди.Ва улар  бу дунё Ариман томонидан яратилган ва унга тегишли деб биргаликда айтди.

 

Т. :  Ҳа,улар тизимнинг фикрларини ва истакларини овоза қилишди бошлади,гўёки тизим дунё тузилишининг яратувчисидир.Яъни иблисга ҳизмат қилишни бошладилар,биласизми,менга бу ниманидир эслатяпти: Дунёвий ақл,Абсолют,атеизм,материя бирламчи,Катта портлаш,материянинг ўзини ўзи ташкил этиши...

 

Ж.: Ҳа-ҳа-ҳа.

 

Т.: Кейин эса илк одамлар жуфтлиги тўғрисидаги ривоятдан қочиримлар мисолида қандай қилиб одамларнинг ўзининг асл маънавий табиатидан четланиши ва эътиборини энди онгидан келган фикрларга бериши гапирилмоқда.Ривоятга биноан,оқ эчкининг сутини ичганидан кейин,Машйа Машйанага айтди:” Бу сутни ичмаганим учун хурсанд эдим,энди эса,(уни) ичганимдан кейин,қувончим камайди ва танам ўзини ёмон хис қилди.” Ушбу иккинчи ёлғон гапдан кейин девларнинг кучи кўпайди...” Улар эътиборини онгидан келган фикрларга берди.

 

Ж.: Яъни эътибор кучининг,ушбу илоҳий аллат кучларининг ўзининг ўлимга қодир танасининг соғлигига,материяга киритиши рўй берди.

 

Т.:  Ҳа.Кейин эса қўй гўштидан оловда илк овқатини пиширгач,гўштни бир сиқимини оловга ташлаб:”Бу оловнинг улуши”,иккинчи сиқимини осмонга отиб:”Бу худоларнинг улуши”,деганлари эслатилган.Лекин “ёнидан бургут учиб кетаётган эди ва гўштни олиб кетди,биринчисини эса ит еб қўйди.”Яъни бу уч ўлчамликда Аллат кучларининг сехр-жодуга,тизим учун озуқа бўлган нарсаларга талон-тарож қилинишининг қочирмаси эди.Мана шу кучлар Мухаббат ва Худонинг мархаматидан бўлган Қувончга сарфланмаган эди.Кейин ривоятда ўқиймизки,” улар кўрсатган ношукурлик туфайли,девлар ғазабланди,ва (Машйа ва Машйана) беихтиёр (бир бирига нисбатан) гуноҳли ғазабни хис қилдилар.Улар бир бирига қарши туриб олиб,(бир бирини) урди,(бир бирини ) сочларини юлди ва юзларини (тирнади). Шунда девлар қоронғуликдан бақирдилар:” Эй,одамлар,девларни иззатланг,шунда ғазаб девларинг дам олади.”Кейин Машйа бориб,моҳияти бўйича сеҳрли маросимни ўтказди ва бундан девлар янада кучайди,булар иккиси (Машйа ва Машйана) эса шунчалик кучсизландики,қилиш керак бўлган ишни анча вақт бажара олмай қолди,дейилган.Ва ушбу ондан фақат 50 йил ўтибгина уларда фарзандлар ва кейин эса одам қавмларини шакллантирган уларнинг авлодлари пайдо бўлди.

 

Ж.: Яъни,аслида,илк одамларнинг гуноҳи уларнинг ўз онгига ишонганида эди,Маънавий дунёни хис-туйғули идрокини ,У билан мулоқотда бўлишдан чуқурликдаги қувончни йўқотишни бошлаганида.Ва Аллат кучларини улар ёлғон фикрларга,тана соғлиги ҳақидаги фикрларга,ерлик истакларга – сеҳр-жодуга талон-тарож қила бошладилар.Аслида бу нарса одамларнинг аксарият қисми билан рўй бермоқда-ку.

 

ИМ.: Ва ,яна бир бор, сабаб нимада? Мазкур вазиятда бу ўз ишончини,ўз кучларини бирор нарсага эга бўлиш умидида сарфлаш.Бу атиги тизимнинг одамлар дунёсидаги ривожланишининг бошланғич босқичидир

_____________

Видеоқуйилма.

Одам Шахс сифатида

Азалдан гуноҳкор эмас

 

_____________
 

 

 

  
Rating: 5 / 5 from 21
Recommended Book

AllatRa Book download