Conversație vie paginile 1-4


Textul emisiunii ”Conștientul și Personalitatea. De la inevitabil mort la veșnic viu” sub redacția Anastasiei Novîh. ( Notă, abrevieri în text: prezentatoarea Tatiana – T, Igor Mihailovici Danilov – IM; Jana- J; Volodea – V; Andrei – A).  


Conversație vie

”DE LA INEVITABIL MORT LA VEȘNIC VIU. CONȘTIENTUL ȘI PERSONALITATEA”

00:00:00 - 00:11:41


VIDEOUL  nr. 1

“În lume, nouă ne dezvoltă doar mintea, memoria și logica. Însă în cunoașterea Adevărului este  necesară asimilarea celui mai elevat nivel de autoperfecționare, conștientizare și percepere a acelor simțiri profunde care provin de la Suflet. Căci experiența spirituală se află în afara limitelor minții…” (din cartea ”AllatRa”)

T: Bună ziua, dragi prieteni! Pe parcursul vieții s-au schimbat condițiile de trai ale societății, civilizației. Însă un singur lucru a rămas neschimbat – însuși omul, dualitatea lui interioară și problema privind adevăratul sens al existenței sale aici. Acest adevărat sens a fost și rămâne, în toate timpurile, eliberarea Spirituală care se dobândea prin experiența practică a cunoașterii de sine, a adevăratei tale esențe, inclusiv prin autoperfecționarea în diverse practici spirituale. Subiectul emisiunii de astăzi este: ”Conștientul și Personalitatea. De la inevitabil mort la veșnic viu”

VIDEOUL  nr. 2


CONȘTIENTUL ȘI PERSONALITATEA. DE LA INEVITABIL MORT LA VEȘNIC VIU.

PROFEȚII. INCULTURAȚIA. CHIPUL ȘI ASEMĂNAREA

MAGIA ȘI REÎNCARNAREA

OMUL A FOST CREAT DE DOUĂ ORI

ANTRENAMENTUL AUTOGEN. MEDITAȚIA.

PRACTICA SPIRITUALĂ

CE NU VĂD OAMENII?!

CE SUNT SISTEMUL ȘI CONȘTIENTUL?

CE SUNT PERSONALITATEA ȘI SPIRITUL?

CUM SĂ DEVII LIBER?!

FIZICA SUPRANATURALULUI

NECUNOSCUTUL

EXPERIENȚA SPIRITUALĂ

ADEVĂRATA VIAȚĂ

ÎNTREBĂRILE ȘI RĂSPUNSURILE PRACTICIENILOR

ADEVĂRUL CE RELEVĂ SISTEMUL ȘI TE SCHIMBĂ PENTRU TOTDEAUNA!

ÎN EMISIUNEA: ”CONȘTIENTUL ȘI PERSONALITATEA. DE LA INEVITABIL MORT LA VEȘNIC VIU”


T: Astăzi, interlocutorii mei sunt: Igor Mihailovici Danilov, Jana, Volodea și Andrei.
Igor Mihailovici, după vizionarea ciclului de emisiuni ”Adevărul este unul pentru toți” cu participarea Dvs. nemijlocită, oameni din diferite țări ale lumii au trimis feedback-uri uluitoare. Aceste feedback-uri sunt diverse, însă este important faptul că mulți dintre oamenii care au vizionat, în special emisiunea precedentă, pentru prima dată în viață au simțit  tăcerea Dvs. plină de spiritualitate la un nivel  absolut nou de percepție spirituală. Mulți dintre ei au simțit ce sunt simțirile profunde, acel spiritual fără limite, o parte din care este în ei înșiși.  

IM: Acesta este acea parte integrantă care trebuie să prevaleze la toți oamenii. Pentru  oamenii normali aceasta este o stare firească.

T: Iată, ei au descoperit aceasta în ei înșiși, această înțelegere profundă a esenței fără cuvinte, care se deosebește izbitor de modul obișnuit de gândire și funcționare a conștientului.

IM: Înseamnă că nu este totul pierdut.

T: Și este îmbucurător faptul că mulți oameni au remarcat acel moment că principalul dialog, într-adevăr, n-a avut loc prin cuvinte, ci la nivelul simțirilor profunde. Și după discuție, ei comparau ceea ce s-a întâmplat, cu o oarecare descoperire a sursei sau cu un ocean de bucurie imensă…

IM: Și, iată, ce este interesant: deseori, multe persoane îmi puneau întrebarea despre limba universală sau proto-limbă. Însă, în emisiunea precedentă noi am fost înțeleși de oameni care nu cunosc absolut acea limbă în care noi discutăm. Eu mă refer la comunicarea verbală.

T: Iată așa un moment interesant - oamenii, după vizionarea emisiunii, au fost pătrunși de sensul profund al religiei lor, de bazele acesteia,  de importanța acelor Cunoștințe Spirituale care erau transmise prin Profeții acesteia. Și ei au găsit pentru sine acel pas inițial de sprijin în spiritual cu care și începe înțelegerea bazelor religiilor și credințelor lor… Aș dori să dau citire  câtorva scrisori referitoare la acest subiect.

Bismillahi rrahmani rrahim (În numele lui Allah cel Milostiv și Îndurător!)

JazakumuLlahu Hayran (Allah să vă binecuvânteze). Subiectul este foarte actual la ziua de astăzi. Emisiunea a avut un impact foarte puternic. În ea se conține un sens profund pentru înțelegerea religiei mele, a căii mele. El este transmis prin fructul onestității. În unul din hadise, Profetul (pacea și binecuvântarea lui Allah să fie asupra sa), potrivit cuvintelor lui al-Hasan ibn Ali, Trimisul lui Allah (pacea și binecuvântarea lui Allah să fie asupra sa) a spus: ”Lasă ceea în ce te îndoiești în favoarea a ceea ce e fără îndoială”. Negreșit, adevărul este liniște, și minciuna, cu adevărat, este dubiu”. BarakAllahufikum (Allah să va binecuvânteze).

Și iată a doua scrisoare care a venit din cu totul altă parte a globului:

"Eu sunt creștină. Am citit Biblia și tot încercam să-mi imaginez unde oare se află acest cer al lui Dumnezeu, această realitate spirituală și nu materială. Cum să ajungi acolo? Cu ce începe prima intenție, primul pas al adevăratei căi a sfinților părinți? Înțelegerile mele din minte erau vagi și nesigure. Și doar astăzi, datorită acestei extraordinare emisiuni, eu, fără cuvinte, am înțeles toată profunzimea și simplitatea simțirii binecuvântării lui Dumnezeu. Cu adevărat, după cum este spus în Biblie: „Ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit şi  la inima omului nu s-a suit, cele ce le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe Dânsul.”Acum ascultând predica în biserică, citind Biblia, am început să înțeleg toată profunzimea și adevărul Învățăturii lui Hristos pe care Biserica ne-a încredințat-o”. Eu am conștientizat ce înseamnă ”Împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru”. Eu am înțeles cuvintele lui Iisus Hristos când El a răspuns: ”Împărăția mea nu este din lumea aceasta”.

T: Igor Mihailovici, iată aceste și alte scrisori au scos la lumină momentul-cheie: cu ce, în mod ideal, ar trebui să înceapă înțelegerea practică a cunoștințelor oricărei căi spirituale ce duce către Dumnezeu: cu contactul practic cu propriile simțiri profunde. Astăzi, multe persoane au o atitudine șablonată și indiferentă față de religiile lor, pur și simplu ca față de o tradiție. În societatea de astăzi lipsește înțelegerea de sine a omului, a importanței trăirii cu Lumea Spirituală. În cel mai bun caz, oamenii  încearcă să-și studieze religia, însă în baza  închipuirilor propriului conștient...

IM: Iată aici intervine un mic ”dar”: studierea religiei este una, iar calea către Dumnezeu  este altceva. Toate religiile sunt bune, noi nu o dată am discutat despre aceasta, nu există religii rele și ele toate duc spre Dumnezeu. Însă întrebarea este ce vrea omul, ce alege el. Multora le place pur și simplu să participe la o religie ca la o reprezentare teatrală, doar să fie participant. Însă mulți  tind spre Dumnezeu. Și aici diferența este semnificativă. Dacă oamenii aderă la o anumită religie pentru aceea ca vecinii să nu se uite chiorâș la ei, este una. Însă dacă ei aderă la o religie pentru ca pe această cale să ajungă la Dumnezeu,  aceasta este cu totul altceva. Și iată aici este necesar de menționat că toate religiile sunt unite de un singur sens, iar sensul este simplu – calea spre Dumnezeu.  

T: Igor Mihailovici! În cadrul emisiunilor Dvs. ați vorbit despre faptul  că oricare religie conține semințe de cunoștințe și pentru a urma calea ce duce către Dumnezeu este necesar, cel puțin în practică, de înțeles că este o altă percepție -  simțuală, percepția prin simțirile profunde. Igor Mihailovici, iată, în lume se atestă aproximativ 300 de religii. Și fiecare în religia sa afirmă că anume calea sa către Dumnezeu este unica corectă și adevărată.

IM: Oamenii vorbesc asta din minte. Aceasta este spus anume de către acei care, ca Susanin, conduc oamenii în mlaștina din care ei nu vor mai ajunge undeva. Iar adevărații oameni, care înșiși au cunoscut această cale și  o urmează, ei niciodată nu vor spune așa. În toate religiile adevărate, nu cele care au fost inventate artificial, ci realmente adevărate, toți care au parcurs această cale, ei înțeleg că în toate religiile este o singură sămânță  -  acesta este calea spre Dumnezu. Iar restul este cultură, este moștenire și multe alte atribute acceptate de către unele sau alte popoare și nimic mai mult. De facto,  toate acestea sunt o singură cale.

T: Igor Mihailovici, de ce, în genere, calea spre Dumnezeu este împărțită în atâtea religii?

IM: Conștientul întotdeauna separă, acesta nu poate fi altfel: lupta pentru putere, lupta pentru dominație asupra cuiva. Aceasta este materia, acestea sunt legile materiei, în aceasta este esența: dezbină și domină! De aceea oamenii dezbină. Însă anume acei care capătă înțelegerea, aceia, din contra, tind se se unească.  

T: Igor Mihailovici, cu ce se confruntau Profeții când veneau în această lume?

IM: Cu aceeași cu ce se confruntă și acum: cu oamenii și conștientul acestora.

VIDEOUL  nr. 3

 

  
Rating: 5 / 5 from 7
Recommended Book

AllatRa Book download